Již od srpna 2023 se rekonstruuje okolí Polikliniky Hrabůvka v městském obvodě Ostravě-Jih. Dílo se pomalu ale jistě chýlí do své finální fáze.

Směrem na východ od polikliniky se také staví areál pro zlepšení životního prostředí s názvem Úprava plochy za Poliklinikou Hrabůvka v relaxační park s jezírkem, sloužícím všem věkovým kategoriím. Podrobnosti nám na požádání sdělil Martin Mati, technický náměstek Ostravských městských lesů a zeleně, a jeden z stavbyvedoucích díla.

„Jedná se o stavbu biotopu, neboli jezírka, kde přibližně jedna třetina vodní plochy bude zaštěrkovaná a osázena rostlinami pro čištění vody. Napájení biotopu se předpokládá převážně z dešťové vody systémem drenáží a zásaků ze zelených ploch, ale také dešťovky, která se vsákne z betonových chodníků zhotovených z velmi propustného betonu. Plocha v okolí biotopu i travnatá plocha směrem k poliklinice bude osázená vzrostlými stromy a vznikne také velký trvalkový záhon. Menší chodníčky pro pěší budou ze štěrkových trávníků. Celý prostor bude osvětlen novým veřejným osvětlením. Dokončení díla předpokládáme podle počasí na konci května s kolaudací v červnu. Celková cena díla bez DPH je 25 milionů korun," uvedl Mati. 

Je tedy téměř jisté, že o prázdninách 2024 se obyvatelé v okolí Polikliniky Hrabůvka před hřištěm ZŠ MUDr. Lukášové a Klegova osvěží.

Josef Zajíc