Dětská mozková obrna (DMO) je označení pro soubor nenakažlivých a neprogresivních poruch vývoje motorických oblastí mozku nebo jejich jiné poškození v raném stádiu vývoje, jejichž důsledkem jsou zejména poruchy hybnosti. Na celém světě trpí dětskou mozkovou obrnou odhadem 17 milionů lidí. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR bylo v roce 2018 v České republice evidováno 3751 dětí do 18 let s dětskou mozkovou obrnou vykázanou na pozici hlavní diagnózy. 

 V Sanatoriích Klimkovice ročně rehabilituje přibližně 600 pacientů s DMO, přičemž velká část z nich využívá programy intenzivní neurorehabilitace. Od začátku letošního roku je intenzivní neurorehabilitace plně hrazena zdravotními pojišťovnami dětem do osmnácti let věku. Prvními zdravotními pojišťovnami, s nimiž měla Sanatoria Klimkovice podepsanou smlouvu na poskytování tohoto programu za úhradu z veřejného zdravotního pojištění, byla RBP zdravotní pojišťovna a zdravotní pojišťovna Škoda. Malí pojištěnci RBP pojišťovny u nás podstoupili tyto programy již v květnu. Zcela nově jsou podepsány smlouvy také VZP a ČPZP, takže první děti z těchto pojišťoven na speciálních intenzivních neurorehabilitacích hrazených z veřejných zdrojů můžeme očekávat ve druhé polovině října, nebo začátkem listopadu. Situaci samozřejmě značně komplikují současná protiepidemiologická opatření, přesto intenzivní neurorehabilitace dětí s DMO neustává.  

 Sanatoria Klimkovice začala programy intenzivní neurorehabilitace dětem poskytovat jako první zařízení v České republice už v roce 2012, kdy tuto metodu přivezla z rehabilitační kliniky v americkém Michiganu. Od té doby jí prošly tisíce malých klientů, jejichž rodiče si peníze zajišťovali z vlastních zdrojů, od sponzorů nebo z nadací. Výrazné účinky intenzivní opakované neurorehabilitace, které měly rodiče empiricky ověřeny, nakonec v roce 2018 potvrdila i bezmála tříletá odborná studie. V loňském roce a s doporučením odborné lékařské společnosti zařadilo ministerstvo zdravotnictví intenzivní neurorehabilitaci mezi programy hrazené z veřejného zdravotního pojištění na lůžkách odborných léčebných ústavů, jimiž disponuje i dětská léčebna Sanatorií Klimkovice. Klimkovické lázně byly letos prvním zařízením v ČR, které začalo tyto programy poskytovat za úhradu z veřejného zdravotního pojištění.

 "Děkujeme všem našim zaměstnancům, partnerům, nadacím a zdravotním pojišťovnám, které nám pomáhají zajistit klientům s dětskou mozkovou obrnou tu nejlepší možnou zdravotní péči. Velké uznání patří zejména rodinným příslušníkům těchto našich malých klientů, kteří je na nelehké cestě k soběstačnosti provázejí," řekl statutární ředitel Sanatorií Klimkovice Jozef Dejčík.

Ivana Gračková