Na fotoreportáž z Květnové neděle v Ostravě - mše svaté v katedrále a průvodu městem - se můžete podívat v přiložené fotogalerii. Panu Vojtěchu Bártovi tímto děkujeme. 

Datum Květné neděle, která připomíná vjezd Ježíše do Jeruzaléma, jeho blížící se utrpení, smrt a vzkříšení, letos připadlo na 2. dubna. Křesťanům končí čtyřicetidenní postní období a začíná pašijový týden, který končí Velikonocemi. Při bohoslužbách se předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista, tedy pašije, a v kostelích se světí kočičky a jiné zelené větvičky symbolizující palmové ratolesti, kterými byl vítán v Jeruzalémě.

Každý den v týdnu po Květné neděli má následně své jméno - na dnešní den připadá Modré pondělí, po něm pokračuje pašijový týden Šedivým úterým, Škaredou středou, Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou a nedělním Božím hodem velikonočním.

Prvním dnem, kdy se připomíná Kristovo třídenní utrpení a vzkříšení je Zelený čtvrtek. S večerem právě na Zelený čtvrtek přichází takzvané velikonoční triduum, které zahrnuje Velký pátek, Bílou sobotu a nedělní Boží hod velikonoční.

Příležitost k velikonoční svátosti smíření v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě mají letos lidé v tyto termíny:

Modré pondělí, 3. dubna
07.00 hod. – 09.00 hod.
15.00 hod. – 18.00 hod.

Šedivé úterý, 4. dubna
07.00 hod. – 09.00 hod.
15.00 hod. – 18.00 hod.

Škaredá středa, 5. dubna
07.00 hod. – 09.00 hod.
15.00 hod. – 18.00 hod.

Velikonoční bohuslužby:

Zelený čtvrtek 6. dubna:

- v 09.00 hod. 
MISSA CHRISMATIS, tj. mše se svěcením posvátných olejů a obnovou kněžských slibů, hlavní celebrant o. biskup Martin, koncelebrují kněží diecéze

- 18.00 hod.
PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV. NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ za kněze, kteří působili v katedrále, přenesení Nejsvětější Svátosti do „Getsemanské zahrady“ a možnost adorace do 19.30 hod., hlavní celebrant o. biskup Martin

Velký pátek, 7. dubna (den přísného postu a újmy v jídle)

- 10.00 hod.
Pobožnost křížové cesty, vede o. biskup Martin

- 11.00 – 15.00 hod.
Možnost adorace a modlitby v katedrále

- 15.00 hod.
VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání), předsedá o. biskup Martin

Bílá sobota, 8. dubna

- 09.00 hod.
Modlitba ranních chval, předsedá o. biskup Martin

- 09.30 – 19.00 hod.
Možnost soukromé adorace u Božího hrobu

- 20.00 hod.
VELIKONOČNÍ VIGILIE (žehnání ohně, bohoslužba slova, křestní bohoslužba s udělením sv. křtu dospělým katechumenům a s obnovou křestních slibů, eucharistická slavnost), hlavní celebrant o. biskup Martin; po ní setkání v učebně na faře

Neděle velikonoční (Hod Boží velikonoční), 9. dubna   

- 07.30 hod.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ, ranní mše sv.

- 09.30 hod.
PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ, hlavní celebrant o. biskup Martin; po mši sv. požehnání pokrmů

- 19.00 hod.
Večerní mše sv.

Pondělí velikonoční 10. dubna

- 07.30 hod.
Mše sv.

- 09.30 hod.
Mše sv.

Večerní mše sv. není. Více na farnostmostrava.cz.