Léčebna sousedí s větším komplexem lesa, kterému se lidově říká Petřvaldský les. Dvě postupně revitalizované plochy budou lidé moci využívat k rekreaci, sportu a odpočinku v přírodě. Revitalizované plochy se nachází v nezastavěném území, má dopravní spojení trolejbusem MHD č. 101 na ulici U Stavisek. Podle Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora města Ostravy, která má v gesci životní prostředí, bude v současné době neudržované místo upraveno tak, aby vzniklo příjemné a rekreační místo zejména pro obyvatele hustě osídlených částí Radvanic.

"Jsme moc rádi, že město Ostrava zahájilo revitalizaci tohoto území. Rybníky se nachází v blízkosti bývalých sadů, které za přispění financí z rozpočtu města i evropských dotací právě také revitalizujeme. Jejich součástí je kopec, který budou děti využívat k sáňkování a vodních ploch k bruslení," řekl starosta Radvanic a Bartovic Aleš Boháč.

Úpravy zahrnují horní a dolní nádrž. Obě se budou odbahňovat. Opravovat se budou stávající hráze, odstraněny budou železobetonové panely, šachta a žlab umístěné v nádržích. Zpevní se břehové koryto přítokové vodoteče. Součástí obou ploch bude nový val zpevněný kamenem pro vytvoření litorární zóny (pobřežní pásmo) v samotné nádrži. V nejbližším okolí rybníků, včetně prostor kolem LDN, budou upraveny lesní cesty a pro zřízení odpočinkových míst budou umístěny lavičky a sedací soupravy. Projekt přijde na 5,5 milionů korun. Všechny úpravy budou hotovy do dubna 2021.