Námět výstavy je unikátní. Od návštěvníka vyžaduje více času k prohlídce. „Rozšíření galerijní sbírky o knižní a grafickou tvorbu Toyen bylo možné jen díky finanční podpoře a aktivnímu zapojení Moravskoslezského kraje, zřizovatele GVUO. Prostřednictvím Zdeňka Sklenáře se podařilo cennou kolekci francouzského emeritního profesora na Sorbonně Antoina MARÉSE a několika artefaktů z českých soukromých sbírek získat do péče naší galerie, kde jsou nyní vystaveny a kde poté zůstanou zachovány v původním stavu pro další generace,“ informoval mimo jiné ředitel GVUO Jiří Jůza.

Výstavní projekt Toyen / Knihy bez hranic, představuje artefakty převážně z francouzského období Toyen ze sbírky GVUO, z nichž většina tvoří knihy a bibliofilie. Doplňují je zápůjčky dvanácti grafických listů, šest knih, čtyři malby Toyen.

Modlitba křížové cesty, kterou na Velký pátek vedl Biskup Martin David z Husova sadu do kostela sv. Václava, 29. března 2024, Ostrava.
VIDEO: Na Velký pátek prošla večerní Ostravou křížová cesta

Pro instalaci knih ve výstavě byly vyrobeny speciální police a podstavce. Volné grafické listy Toyen, suché jehly a litografie, jsou vytaveny jednotlivě. Z bezpečnostních důvodů není povoleno knihami listovat. Byly však pořízeny digitální nahrávky, které je možné si prohlédnout přímo na výstavě.

TOYEN / Marie Čermínová (1902 - 1980 ), malířka, grafička, ilustrátorka v letech 1919 - 1922 studovala na Uměleckoprůmyslové škole dekorativní malbu u Emanuela Dítěte ml. Úzce spolupracovala s malířem Jindřichem Štýrským. Její tvorba je zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí.

Jiří Korn
Tipy na víkend: jsou tady Velikonoce, výstava Toyen i koncert Korna a Mareše

V roce 1947 opustila Československo a odstěhovala se do Paříže, kde zůstala natrvalo. Výstavní projekt, který se koná u stého výročí vydání prvních manifestů poetismu a surrealismu doprovází publikace Toyen / Knihy bez hranic, kurátora Karla Srba. Komentovaná prohlídka se uskuteční 25. května 2024 ve 14 hodin. Galerie také připravila tvůrčí dílny a edukační programy pro školy na míru.

Josef Zajíc