V úterý 30. června zakončilo více než 1000 žáků a studentů a přes 80 vyučujících velmi náročné období distanční výuky. Navíc se škola může pochlubit už zpracovanými materiály k budoucnosti vyššího odborného školství, s nimiž se začne po prázdninách pilotně pracovat.

„Když jsme se v roce 2018 rozhodli zapojit do jednoho z největších projektů k inovaci vyššího odborného vzdělávání, samozřejmě jsme v nejmenším nemohli tušit, co nás ve druhé polovině školního roku 2019/20 čeká. Kvůli opatřením zabraňujícím šíření koronaviru si naši učitelé museli rychle zvyknout na online vzdělávání, což pro některé znamenalo výrazně pokročit v informačních technologiích. Navíc mnozí, protože se jedná o zdravotníky, nastoupili do první linie v boji proti šířící se infekci, aby posílili řady lékařů a dalšího zdravotního personálu v nemocnicích. A zároveň jsme museli pokračovat v práci na projektu, na němž se spolu s námi podílí 32 vyšších odborných škol zdravotnických z celé České republiky. Každá škola v něm má svůj úkol, přičemž klíčová aktivita, která zahrnuje řízení projektu, spadá přímo pod Ostravu,“ objasnila ředitelka ostravské zdravotnické školy Jana Foltýnová.

Bez možnosti kontaktu mezi jednotlivými aktéry z celé České republiky byla práce na projektu, který běží už druhým rokem a v současnosti vstupuje do své poslední třetiny, velmi náročná. Protože nebylo možné uskutečnit naplánované březnové setkání ředitelů zapojených škol, ani další osobní schůzky, využívaly se ke konzultacím postupu hlavně videokonference a další moderní způsoby komunikace. Výukové materiály, které v rámci programu vznikly, je možné testovat k on-line výuce již nyní, byť jsou teprve ve fázi ověřování a pilotování.

Celý projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nazvaný Inovace vyššího odborného vzdělávání, sestává z několika aktivit, přičemž každou garantuje jiná škola. Patří k nim například zvyšování úrovně výuky odborného cizího jazyka v jednotlivých oborech s důrazem na tvorbu a využití otevřených digitálních zdrojů výukových materiálů, a to v angličtině a němčině. Dále se připravují podle výsledků dotazníkového šetření programy celoživotního odborného vzdělávání a kurzy s konkrétními tématy. Nově zpracované programy se následně zaznamenávají do systému, aby byly volně přístupné k dalšímu využití. Vytvářejí se také otevřené digitální zdroje s výukovými materiály odborných předmětů, které reflektují vývoj v oboru a současné potřeby. Výstupem bude 105 odborných výukových materiálů, do jejichž tvorby je zapojeno 93 autorů ze třinácti zdravotnických vyšších odborných škol napříč Českou republikou od Plzně po Ostravu.

Modernizují se též metody hodnocení studentů, vytvářejí se minimální znalostní standardy v jednotlivých oborech vyššího odborného vzdělávání, ať už se jedná o zubní techniky, všeobecné sestry, nutriční terapeuty, zdravotní laboranty či dentální hygienisty. Cílem je sjednotit požadavky na jejich výuku a znalosti. Chystá se jednotný informační systém, inovuje se odborná praxe a standardizují se požadavky na ni v konkrétních oborech. Ostravská škola zpracovává analýzu role vyššího odborného vzdělávání, která má být jedním z podkladových materiálů pro návrh koncepce a vizí rozvoje vyššího odborného vzdělávání v České republice. Cílem studie je zmapovat celkovou situaci vyššího odborného vzdělávání, především pak se zaměřením na zdravotnické obory.

„Na řešení této projektové aktivity se přímo podílí ředitelé z osmi vyšších odborných škol zdravotnických z různých krajů. Jedním z nosných pokladů pro analýzu je dotazníkové šetření, do kterého se mohly zapojit úplně všechny vyšší odborné školy zdravotnické z celé České republiky. Období, kdy většina z nás kvůli opatření proti šíření covidu-19 pracovala na home office, jsme využili pro dokončení všech dílčích analýz a nyní připravujeme konečné výstupy,“ popsala ředitelka Foltýnová.

„Jednotlivé klíčové aktivity se mohou tvářit jako samostatné celky, ale jejich spojením vznikne ucelený systém podpory vzdělávání na vyšších odborných školách. Od projektu očekáváme, že společně s ostatními vyššími odbornými zdravotnickými školami napříč Českou republikou vytvoříme vizi dalšího vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. Vznikne velké množství kvalitních studijních materiálů, které budou moci využívat vyučující ve všech vyšších odborných školách a další návrhy rozšíří nabídku celoživotního vzdělávání na školách,“ vyjmenovala vedoucí projektu z ostravské školy Kateřina Štěrbová.

Výstupy projektu se budou představovat na závěrečné konferenci v lednu 2021, projekt bude končit příští rok v březnu, kdy už by měla být koncepce dalšího rozvoje vyššího odborného školství i všechny výukové materiály a požadavky na odbornou praxi školám kompletně k dispozici.

Ivana Gračková