Naše příspěvková organizace, která spojuje MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ U Zámku a MŠ Tarnavova se o zdravé stravování zajímá intenzivně již od roku 2017.

Všechny naše MŠ se zapojily do projektu „Solme s rozumem“, který v minulých letech organizovalo Statutární město Ostrava (s podporou odborné veřejnosti). Projekt si kladl za cíl sledovat a korigovat množství spotřebované soli dítěte za jeden školní den. Naše školní jídelny v tomto projektu stále pokračují a spotřebu soli pečlivě sledují a úspěšně korigují.

Významným projektem, do kterého se naše příspěvková organizace zapojila počátkem roku 2019 je projekt „Zdravá školní jídelna“, s jejíž ucelenou koncepcí se může veřejnost seznámit prostřednictvím webových stránek www.zdravaskolnijidelna.cz.

Projekt je zaměřen na úpravu skladby jídelníčků s cílem zvýšení konzumace ovoce, zeleniny a obilovin, vyřazení uzenin, škodlivých tuků, vyřazení používání potravin s éčky a s cílem provázat školní stravování s pedagogickou činností.

Pomocí „Výživové pyramidy“ se děti seznamují s potravinami, které jsou pro náš organismus potřebné a zdravé. Společně s učitelkami si děti denně na pyramidě značí, co za celý den snědly. Uvědomují si tak nejen skladbu pokrmů, ale seznamují se i s novými potravinami, které mnohé z nich z domácího prostředí neznají, např. pohanka, cizrna, kuskus, bulgur, jáhly apod.

Naše školní jídelny v rámci tohoto projektu realizují tzv. mazací dny, kdy jsou děti vedeny k větší samostatnosti v obsluze a mažou si svačinku samy. Jídelny zařazují občas i specifická krajová jídla a mezinárodní pokrmy, učitelky pak tato témata s dětmi probírají v rámci výuky. Nedílnou součástí projektu je i rozvíjení kultury stolování.

Cílem projektu je získání certifikátu „Zdravá školní jídelna“ na všech našich čtyřech mateřských školách, a to výhledově do konce roku 2021. Projekt je podporován Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě, která při realizaci projektu vystupuje jako poradní a kontrolní orgán, což velmi napomáhá úspěšně zdolávat krůček za krůčkem proměnu našich mateřských škol na školy, kterým záleží na vyvážené a zdravé stravě pro naše děti.

Ing. Kateřina Trojanová (MŠ Za Školou, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace)