Vyhrazená parkovací místa se postupem let v Porubě stala velkým problémem. V některých lokalitách tvoří výraznou část z parkovacích kapacit a postupně se tady vytvořila skupina těch, kteří za nepříliš velký poplatek (990 korun) měli zajištěné místo k parkování, zatímco ostatní měli smůlu.

Především v dopoledních a brzkých odpoledních hodinách docházelo k tomu, že řidiči nemohli zaparkovat svá vozidla na poloprázdných parkovištích, protože volná místa byla vyhrazena těm, kteří si za parkování zaplatili. Nejednou jsme řešili, že vyhrazené místo bylo volné po většinu roku, protože jeho předplatitel trávil čas mimo Porubu, třeba na chatě. To se logicky nesetkávalo s pochopením těch, kteří marně hledali místo k odstavení svého vozu.

Proto se Poruba snaží tuto situaci řešit a před několika lety rozhodla, že nová vyhrazená parkovací místa nebude udělovat. Samozřejmě jsou i výjimky, například u občanů se zdravotním handicapem. Ale i to se řeší především obecnými parkovacími místy pro invalidy. Vyhrazená parkovací místa ve městě jsou opravdu velký luxus. Odpovídat by tomu měla i cena. Proto jsme přistoupili ke zvýšení poplatku na 1980 korun.

Zvýšení poplatku bereme jako motivační prvek, aby se lidé zamysleli, zda opravdu potřebují mít vyhrazené místo, nebo zda ho uvolní pro potřebu ostatních řidičů. Ukazuje se, že lidé jsou ochotní si za tento luxus připlatit. Očekávali jsme, že až jedna třetina lidí vyhrazené parkování zruší, ale to se neděje. Je pravda, že v současné době je poplatek za parkování v našem obvodu v Ostravě nejvyšší. Ke zvýšení však už přistoupila i řada jiných měst, z těch blízkých je to třeba Havířov, kde lidé za parkování platí 2500 korun.

Jsme přesvědčeni, že je to krok správným směrem a parkovací místa by primárně měla sloužit všem, nejenom určité skupině. Problém s parkováním nemají jen senioři, jak se snaží naznačit pan Schreck, ale týká se všech obyvatel Poruby. A toto je jeden z kroků, jak situaci nějakým způsobem řešit. Samozřejmě to není krok jediný, nová parkovací místa se snažíme vytvářet například i zjednosměrňováním vybraných ulic a hledáme i další způsoby, jak situaci zlepšit.

Martin Otipka
tiskový mluvčí MOb Poruba