„Na 21. září připadá mezinárodní den Alzheimerovy choroby a proto společně s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity a ve spolupráci s partnery projektu „Život s demencí“ podpořeného z Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů zveme veřejnost na akce, které mohou přispět ke kvalitě života ovlivněného onemocněním demencí“ uvádí Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

První akce se konala už včera, v pondělí 11. září, v obchodním centru Forum Nová Karolina. Jednalo se o osvětu pro všechny, kterých se téma Alzheimerovy choroby a dalších typů demence dotýká.

Další informace o pomoci při péči o blízké, případně kontakty na služby, mohou zájemci získat i na dalších akcích - viz seznam níže.

Zkušenosti s péčí o pacienty s Alzheimerovou chorobou v Norsku

13. 9. 2023, 12 - 14 h, Lékařská fakulta OU, Syllabova 19, Ostrava, budova INLEK

Přednáška zástupců organizace Ageing and Health – Norwegian National Centre o systému péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence a s podporou blízkých pečujících v Norsku.
Registrace na: lenka.ticha@osu.cz

Prevence je lepší než demence

22. 9. 2023, 13 – 17 h, Lékařská fakulta OU, Syllabova 19, Ostrava, budova INLEK

Přednáška, testování, trénink, zábavné úkoly v rámci programu „Zdravé stárnutí“. Všechny aktivity zaměřené na problematiku prevence Alzheimerovy choroby a jiných typů demence.
Účast bezplatná, další info na: radka.kozakova@osu.cz, radka.buzgova@osu.cz

Setkání podpůrné skupiny pečujících o člověka s demencí

18. a 19. 9. 2023, 14-16 h, 16-18 h, Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, Ostrava-Vítkovice

Pravidelné setkávání neformálních pečujících pod vedením zkušeného sociálního pracovníka k tématům spojeným  s každodenní domácí péčí a životem s člověkem s onemocněním demencí.

Téma demence je stále spojeno se stigmatem

K TÉMATU

Lékařská fakulta Ostravské univerzity, která je jedním z partnerů projektu, má dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání a realizaci prezenčních osvětových akcí pro širokou veřejnost. Proděkan pro vědu a výzkum lékařské fakulty Ostravské univerzity David Školoudík říká: „Při zvyšujícím se počtu lidí, u kterých je diagnostikována Alzheimerova nemoc nebo jiný typ demence, je zapotřebí, aby rodiny a pečující věděli, jak o tuto skupinu obyvatel pečovat. V blízké budoucnosti nebude kapacitně možné, aby veškerou péči zajistili pouze organizace poskytující speciální péči.“

„Téma demence je přitom stále spojeno s určitým stigmatem. Lidé proto často nejsou informováni o tom, co demence je, jaké jsou její projevy, jaká je prevence, jaké jsou terapeutické možnosti, ani jaký je systém zdravotně-sociální péče a pomoci. Nedostatek informací může způsobovat odsunutí diagnózy, a tedy i zhoršenou kvalitu života,“ dodává Marta Machová, manažerka pracovní skupiny Senioři Komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě.

„Je potřeba vytvořit prostor pro to, aby lidé věděli, kam se obrátit, jak přistupovat ke svým nejbližším, které mají rádi a nedokážou jim pomoci.“ říká ředitel Martin Pražák. „Je důležité rozpoznat příznaky nastupující choroby, přizpůsobit péči aktuálním potřebám či vyhledat odbornou pomoc, případně zařadit vhodnou intervenci, aby se stav nemocného stabilizoval nebo alespoň zpomalil progres choroby.“ zdůrazňuje význam včasné diagnostiky Školoudík.