Projekt s názvem #onlineMPO cílí zejména na zvlášť zranitelné oběti trestných činů, což jsou nejen děti a dospívající mládež, ale i senioři, kteří se aktivně pohybují v internetovém prostředí.

Projekt#onlineMPO není koncipován pouze formou teoretických přednášek. Důležitou součástí výuky jsou i takzvané peer prvky, tedy interaktivní spolupráce v rámci kolektivu. Na závěr projektového dne žáci a studenti vypracují v malých skupinkách edukativní materiál. Ten pak prezentují svým o rok starším nebo mladším vrstevníkům.

Žáci pátých tříd se seznamují s riziky spojenými s používáním sociálních sítí a riziky spojenými s hraním online her. Žáci šestých tříd se zabývají problematikou kyberšikany. Pro sedmáky je určena přednáška týkající se netolismu (závislosti na internetu, sociálních sítích, apod.), osmáci pak rozebírají problematiku nenávistných projevů na internetu. Pro žáky devátých tříd je připraveno desatero bezpečného internetu.

Na středních školách je pak projekt určen studentům druhých ročníků středních škol. Stěžejním tématem je problematika digitálních stop na internetu.

Rizika spojená s používáním internetu se bohužel netýkají pouze dětí a dospívající mládeže, ale rovněž i další zranitelné skupiny, a to seniorů. Proto je součástí projektu i přednáška pro seniory zaměřená na aktuální rizika v internetovém prostředí. Účastníky přednášek jsou zejména senioři z řad ostravských seniorských klubů.

Zajímavostí projektu #onlineMPO je rovněž i to, že stranou nemusí zůstat ani učitelský sbor či rodiče samotných dětí a studentů. Pro obě tyto kategorie je rovněž připravena přednáška řešící problematiku rizikových jevů v kyberprostoru.