Vzácné jsou i v zoologických zahradách – pouhých 25 jedinců chová 10 institucí, převážně evropských. Rozmnožují se však jen ve třech z nich. Ostravští chovatelé budou usilovat o to, aby se populace v lidské péči rozrostla o další mláďata.

„Kočkodan Hamlynův je potravní specialista – živí se převážně bambusem. Ten je energeticky velmi chudý, Proto se tito kočkodani pohybují relativně pomalu. Díky tmavému zbarvení srsti jsou pro predátory téměř neviditelní. Žijí v malých skupinách. Po pěti až šesti měsících březosti rodí samice jedno mládě, výjimečně dvojčata. Mláďata mají srst žlutohnědou," uvedla zooložka Pavla Slavíčková. 

Šimpanzí samice s prvním mládětem narozeným v Pavilonu evoluce ostravské zoo před třemi lety, v únoru 2020.
Úspěch Zoo Ostrava: po třech letech se narodilo další šimpanzí mládě

Kočkodan Hamlynův (Cercopithecus hamlyni) se vyskytuje v hustých bambusových porostech Demokratické republiky Kongo, na území ohraničeném horami a dalšími přírodními hranicemi. Jediný další výskyt je potvrzen v asi třicetikilometrové oblasti národního parku Nyungwe ve Rwandě. Druhá rwandská populace je dnes již pravděpodobně vyhubena kvůli ztrátě životního prostředí a pytláctví.

Nový druh vzácného primáta v Zoo Ostrava: kočkodan HamlynůvNový druh vzácného primáta v Zoo Ostrava: kočkodan HamlynůvZdroj: Zoo Ostrava/Enrico Gombala

„V mezinárodním Červeném seznamu ohrožených druhů (IUCN Red List) je veden v kategorii zranitelný (Vulnerable), což je kategorie, kdy ještě není druh bezprostředně ohrožen vyhubením. Přesto věnují zoologické zahrady velkou pozornost ochraně ex situ (v lidské péči), a to právě kvůli tomu, že není známa početnost divoké populace těchto kočkodanů a také proto, že žijí na velmi malé ploše a nikde jinde se nevyskytují,“ vysvětlila dále Pavla Slavíčková. 

V Zoo Ostrava se letos narodilo i mládě šimpanze

Zdroj: Youtube

Do Evropského ex situ programu je zapojeno deset institucí – osm evropských a dvě v USA. Celkem v nich žije sotva 25 jedinců. Zatím se však množí jen ve třech zoologických zahradách.

Mládě šimpanze hornoguinejského.
Mládě šimpanze v Zoo Ostrava se má k světu, péče matky je dojemná, podívejte

„Naše zoo získala samici z francouzské Zoo La Palmyre a samce ze Zoo Lipsko. Umístěni byli ve starém pavilonu primátů. Ten je pro návštěvníky uzavřen, ale opice mají možnost vyjít do venkovního výběhu, kde je mohou lidé pozorovat,“ řekla zooložka.

Samec je výrazně větší než samice, zbarveni jsou oba stejně – hřbet mají olivově šedý, zbytek těla je tmavý. Na obličeji mají světlou (až bílou) masku ve tvaru písmene T. Zpočátku byli od sebe odděleni, ale nyní už jsou spojeni. Chovatelé doufají, že získají zkušenosti s chovem nového druhu a že pár v budoucnu posílí populaci v lidské péči úspěšně odchovanými mláďaty.