Řada občanů Ostravy-Poruby dumá nad tím, proč jim byl zvýšen poplatek za parkovací místo o 100 %. A mnozí z nich toto rozhodnutí zastupitelstva považují za určitou urážku a myslí si, že vedení obvodu jimi opovrhuje. Toto zdražení nám nebylo oznámeno, jak by se slušelo od námi volených zástupců. Dá se říci, že toto kruté a bezohledné rozhodnutí se velmi dotklo nás, seniorů, kteří jsme bez parkovacího stání určitým způsobem odstavení na vedlejší kolej? To na nás už nikomu nezáleží? Kde mají zaparkovat občané, kteří používají svá vozidla jen jako nejnutnější pomoc při návštěvě lékaře, lékáren, nákupu, pošty, úřadu, rehabilitace a dalších nezbytných věcí, které si sami musí zařídit? Vždyť vy, zastupitelé, je vlastně okradete o 1000 Kč, a to bez mrknutí oka.

Je to krutý zásah do jejich rozpočtu, když počítají s každou korunou z důchodu, který bych všem mladým přál, protože ceny v obchodech, lékárnách, na poště atd. jsou stále vyšší a vyšší. Přes ubezpečování pana premiéra, že občané i důchodci si polepší a budou se mít královsky skvěle. Velmi těžce snáším, že ti, kteří mají více než jedno vozidlo, zabírají místa bezohledně ostatním, navíc v dané ulici ani nebydlí.

Chtělo by to trochu porozumění a lidskosti. Nezapomínejte, že jsme vašimi voliči a občané mají dobrou paměť. Netvrdím, že řízení města je procházkou růžovým sadem, ale určité věci se dají řešit s větším pochopením a citem. Vždyť svým bezohledným rozhodnutím jste nás připravili o jeden měsíční důchod a nevím, co byste říkali na to, kdybyste vy přišli o jeden měsíční plat…

Přitom řada těch, kterým se nechce pracovat, jezdí taxíky s plnými taškami, vykuřují marlborky a ještě se nám pošklebují. A my se díváme v obchodech na červené cenovky se slevami, které jsou někdy k smíchu, když záruka u výrobku končí druhý den. Pokud bude dále tento trend pokračovat, bojím se, aby nepřišla doba, kdy důchodci budou jíst konzervy pro pejsky a kočičky.

Když se někteří vzdají placeného místa k stání z finančních důvodů, protože jejich jediný příjem je důchod, situace s parkováním se nevyřeší. Podobná rozhodnutí by se měla řídit selským rozumem a ne jen falešně tvrdit, jak si vedení obvodu váží seniorů a co vše pro ně dělá. Myslím si, že pro všechny občany Poruby, kterých se problematika parkování týká, je to rozhodnutí smutné a politováníhodné.


Jiří Schreck