Informovala o tom ve své zprávě Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

„Firma nevedla průběžnou evidenci a nezabezpečila odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Porušila tak povinnost danou zákonem o odpadech. Inspektoři ČIŽP, Oblastního inspektorátu Ostrava, jí uložili pokutu 200 tisíc korun. Ta nabyla právní moci 18. června,“ uvedla mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Jak dodala, inspektoři provedli v září 2018 v areálu uvedené provozovny předem neohlášenou kontrolu. V době šetření nebyl nikdo přítomen. Při kontrole v listopadu 2018 byl v areálu pouze jednatel a neprobíhal zde žádný provoz. Na venkovní ploše v areálu se nacházely například směsné stavební a demoliční odpady, dveře, okap, prázdné plastové kanystry a sudy, ale také lednice, kancelářský nábytek a vybavení, karton, kabely, prázdné znečištěné obaly.

„Na zpevněné ploše za provozní halou bylo v době kontroly 16 kovových sudů o objemu 200 litrů. Některé byly zhruba z jedné třetiny naplněny kapalinou olejového zápachu. Odpady na venkovních plochách nebyly v době šetření v uzavíratelných nádobách, byly volně na ploše bez zamezení působení povětrnostních vlivů,“ upřesnil Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě s tím, že nezabezpečení nebezpečných odpadů před nežádoucím únikem považuje ČIŽP za závažný a pro životní prostředí ohrožující přestupek.