Krajské pracoviště registrace je dále oprávněno vystavovat duplikáty registračních průkazů a jejich výměny v případech, že fotografie hráče neodpovídá jeho skutečné podobě. Dále toto pracoviště může provést změnu registrace po hostování, které již termínově skončilo. Veškerou výše uvedenou činnost může registrace na Moravskoslezském KFS provádět u mužů do úrovně MSFL a mládeže bez omezení. Přestup či hostování se provádí výhradně na základě osobního doručení. Poštou se uvedené výkony neprovádějí (poštou je možné zasílat na registrační úsek ČMFS Praha, resp. Olomouc) Za provedené výkony se hradí poplatky dle přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty, veškeré poplatky se hradí přímo po provedení registrace v pokladně MS KFS.

PRACOVNÍ DOBA – registrace MS KFS v době od 28. července do 20. listopadu 2009

Úterý 09.00 – 12.00 13.00 – 16.00, čtvrtek 09.00 – 12.00 13.00 – 16.00, pracovní doba od 20. listopadu 2009 bude upřesněna dodatečně.

(rob)