Celý projekt, který znamená elektronizaci veškeré agendy, představil ředitel oddělení informačních technologií FAČR Jiří Helcl. „Skutečně jsme jedna z posledních zemí v Evropě, která ještě neřídí fotbal elektronicky. My jsme se rozhodli, že to vezmeme opravdu z gruntu, tedy na všech úrovních fotbalu od ligy až po okresy. Věřím, že pozitivní dopady jednoznačně převáží nad negativy, kterých se oddíly obávají," uvedl Helcl.

Kontrola fotografií

Každý klub má maximálně tři administrátory a ti si budou moci sami registrovat administrátory pro on-line registrace (nejvýše deset) a on-line zápisy o utkání (nejvýše třicet). „Odpovědnost za jejich činnost ponese klub. Pokaždé totiž budeme vědět, kdo co v systému provedl, a bude tedy jasná zodpovědnost," zdůraznil Helcl.

V plném proudu je nahrávání fotografií hráčů do databáze a tady se objevilo úskalí, jelikož každá fotografie podléhá schválení registračního úseku. A to není jen tak.

„Asi 40 procent jich je po kontrole vráceno. Důvodem je jejich nízká kvalita a skutečnost, že neodpovídaly věku hráče. Chceme, aby se fotografie co nejvíce přiblížily pasovým. Není problém naskenovat snímky z registračních průkazů, avšak musí odpovídat věku," upozorňuje šéf IT FAČR. Kluby by s tím rozhodně neměly otálet. „Pokud nebude hráč mít 1. července foto v systému, jakoby neexistoval," dodal Helcl.

Přibližně do stejného termínu musí kluby po celé republice vyřešit otázku pořízení příslušné techniky a zajištění internetového připojení, což nebude všude úplně jednoduché.

„Jsme připraveni pomoci zveřejněním nabídek našich partnerů, ale direktivně nikomu nic nařizovat nebudeme. Každý má svoje možnosti. Podstatné je, že provoz nebude nijak náročný. Systém bude primárně určen pro notebooky," řekl Helcl.

Kluby, které mají v soutěžích mládežnická družstva a vedou podvojné účetnictví, obdrží podle nedávného rozhodnutí Výkonného výboru FAČR jednorázovou dotaci ve výši deset tisíc korun na pořízení techniky a internetu. Stane se tak ovšem až v červenci na základě přihlášek jednotlivých mužstev do soutěží.

Nutný souhlas hráče

Jestliže by některá ze součástí Fotbalové ®evoluce skutečně měla přinést časovou a finanční úlevu, jsou to on-line registrace. Vlastně se o registracích jako takových ani nedá hovořit, protože klasické průkazy zmizí a všechno se bude řešit přes informační systém. Klub bude před utkáním předkládat pouze aktuální listinu hráčů, kterou si ze systému vytiskne a na níž budou všichni hráči oprávnění nastoupit do zápasu. Přestup či hostování si pověření administrátoři klubů budou moci v klidu vyřídit z domova sedm dnů v týdnu a 24 hodin denně.

I zde bude zásadní podmínka. „Klub bude muset vlastnit písemný souhlas od hráče s daným úkonem. Formulář si vytiskne přímo ze systému a bude to muset udělat dříve, než provede jakoukoli operaci," popisuje Jiří Helcl fungování on-line registrací.

Při splnění všech podmínek bude možné uzavřít přestup nebo hostování klidně hodinu před utkáním. A nejenom to. „Může se stát, že hráč nastoupí v sobotu za jeden tým, večer přestoupí a v neděli bude hrát za jiný klub. Samozřejmě tehdy, když to bude v souladu s ustanovením přestupního řádu," vybral Jiří Helcl zajímavost, jaká může v souvislosti s ®evolucí nastat a teď je zcela nemyslitelná.

Utkání bez papírů

To, co fotbalové kluby nejenom v našem regionu zajímá nejvíce, bude dění okolo samotného utkání. K administrativě nebude potřeba tužka ani papír, zato funkční technika zcela bezpodmínečně.

„Vzhledem k tomu, že v systému bude u každého utkání maximum údajů vyplněno automaticky, bude úkolem pro kluby pouze vyplnit sestavu a další příslušníky družstev. Aktuálně řešíme čas, dokdy to bude nutné, nyní jsme na patnácti minutách před úředním začátkem," sdělil Jiří Helcl. Přitom platí, že každý tým si bude moci svoji sestavu vyplnit v předstihu, a to i několika dnů.

V určeném čase bude zápis pro oddíly uzavřen a dostane se do něho jenom rozhodčí, který zaznamená i případné změny sestav týmů, k nimž dojde na poslední chvíli. Hned po utkání pak rozhodčí vyplní nutné základní údaje, vedoucí obou družstev (nikoli kapitáni) je přímo na stadionu potvrdí a do 12 hodin následujícího dne po utkání rozhodčí zápis kompletně uzavře.

V tu chvíli startuje lhůta 24 hodin pro kluby na případné podání protestu a následně bude zápis uvolněn pro potřeby odborných komisí. Budou i jistá specifika v případě utkání malých forem fotbalu (přípravky, 7 + 1 apod.), ale v zásadě by měl nový systém takhle fungovat.

„Zápis bude veřejný v těch částech, kde je to možné, takže fotbaloví příznivci budou mít k dispozici hned veškeré výsledky a statistiky," vyzdvihuje Jiří Helcl přednosti nového způsobu fotbalové administrativy. Její součástí bude i elektronická úřední deska, kde budou zveřejňována veškerá rozhodnutí řídících orgánů soutěží.

Častý dotaz, který je slyšet, zní, co se bude dít v případě, že na stadionu vypadne připojení nebo dojde k jiné technické závadě. Na to má ředitel IT FAČR jasnou odpověď.

„Že něco nebude fungovat, to rozhodně není důvod k tomu, aby se utkání neodehrálo. Vždycky bude na prvním místě odehrání zápasu a teprve posléze se bude řešit, jak dostat údaje do systému," dodal.