Deník přináší přepis tiskové konference (druhá část otázek a odpovědí ze středeční tiskové konference).

Jak to v současné době vypadá, shrnutí. K novému stadionu v Ostravě.

Štěpánek: Varianty pokračují. Vy jste znali dvě, které byly označeny v minulém období, to byly Vítkovice a Svinov. O Vítkovicích informujeme dneska, takže tady jakési řešení je spíše z toho střednědobého výhledu, svinovská lokalita zůstává v tom dlouhodobém výhledu. Musíme říct, že máme ještě další nabídky na lokality v Ostravě, kde by ten stadion mohl stát, takže budeme jednat.

Jsou to někteří soukromí investoři, takže s nimi začne jednání a hledáme pomoc ve formě externího zdroje, tak aby v té situaci město nemuselo táhnout celou tu výstavbu pouze ze svého rozpočtu. Takže ta jednání pokračují, ale protože na ně budeme logicky potřebovat více času, tak v této chvíli je to spíš dlouhodobé řešení.

Tisková konference: I. část, II. část (právě čtete), III. část,IV. část

Zase jsme byli u peněz, obrátím se na investičního náměstka.

Jiří Srba: Plánování stadionu ať již ve Svinově, nebo jakékoli jiné varianty, bylo započato v období zdravého hospodářského vývoje obecně, tudíž i ty plány byly směrovány k určité alokaci finančních zdrojů pro tato řešení. S postupem času samozřejmě pracujeme s novými fakty, a to je s úbytkem rozpočtu, se snížením příjmu rozpočtových, tzn. tyto věci jsou určitým způsobem důležitou věcí při plánování jakýchkoliv aktivit tohoto charakteru.

Svinovská varianta je územně nejpřipravenější ze všech těch variant. Samozřejmě váže se na úplně jiné finanční prostředky, než je například tato rekonstrukce Vítkovického stadionu, modernizace tohoto areálu. A je to hlavní takový stimul, který nás vede k tomu, abychom s tímto komplexem těchto sportovišť udělali, co nejrychleji krásné sportoviště.

Z toho důvodu zůstává varianta Svinovu ve hře pro období po roce 2016 a 2018. Plánujeme zde různé přípravné práce, nicméně je možné, že se trošku nalezne možnost i jiného sportoviště na některém z jiných soukromých areálů, kde by se muselo zvážit, jaké finanční prostředky si bude tato akce nést.

Nicméně myšlenka, aby Ostrava měla čistě fotbalový stánek, není mrtvá. Tato myšlenka přežívá, nicméně není momentálně na programu, abychom tuto věc takovým způsobem někde uzavírali.

Petr Kajnar: My bychom rádi, aby se na tom podílely nějaké státní prostředky. Jsou možnosti, asi neprozradím nic úplně tajného, dlouho se hovořilo o odvalu. Šlo by tam zapojit třeba pana Světlíka. To je právě to, co je na tom lákavé, že by šlo do toho zapojit třeba peníze, které slouží na rekultivaci těch starých průmyslových zátěží, nejenom ale Světlík má odvaly, ale i RPG má odvaly, ale třeba těch možností se nabízí několik. V téhle chvíli je těžko říct, kde to bude, nebo co se vybere, protože je třeba najít nejlevnější variantu.

Fakt je ten, který tady zazněl. Jsme v době, kdy je krize, letošním rokem krize na město dopadla nejhůř. Z té komerční sféry přes daně atd. a tím, že stát vlastně, když byla v roce 2009 krize, tak naplánoval pětiprocentní růst…

Odklad definitivního řešení je výhodnější pro město a předpokládám, že dlouhodobě civilizace bude fungovat, a že hrubý domácí produkt světa, Evropy a ČR se bude zvyšovat a třeba stát bude chtít třeba přispět na takové sportoviště právě třeba kvůli konání nějakých prestižních akcí, jako je mistrovství Evropy atd.

Čili jde o to, abychom to směrovali, abychom měli v budoucnosti v Ostravě stadion pro 24 000 lidí, to je dnes požadavek a aby splňoval všechny parametry, které jsou třeba k pořádání mistrovství Evropy. Aby to bylo v Ostravě, abychom třeba získali financování z několika zdrojů, nejenom město, ale právě třeba ty zdroje, které jsou třeba k odstraňování těch starých ekologických zátěží.

Třeba i v budoucnosti získáme nějaký příspěvek státu, třeba když bylo mistrovství Evropy v hokeji, tak jsme dostali od státu tenkrát 200 milionů na nádraží. Takže stát když něco chce, tak to umí taky podpořit. Čili taková kombinace zdrojů do budoucna by se mohla skutečně vytvořit.

O možných protestech fanoušků Baníku

Martin Štěpánek: Na 24. 2. máme svolanou tiskovou konferenci, kde budeme představovat společný projekt (s FC Baník Ostrava) k tomu, abychom rozdělili tu fanouškovskou obec na dvě části. Těm, kteří opravdu chtějí fandit a podporují fotbal, město nabízí nový stadion, kulturnější zázemí, to že budou mít kam chodit, že tam opravdu můžete jít s dětmi, že tam nebudou slzné plyny a podobné věci.

Určitě bude nějaké radikální jádro fanoušků, já si nemyslím, že bude tak početné, tisícové, které prostě fotbal nezajímá, spíš je to záminka pro nějaké chování. Tyhle na stadionu nechceme, to říkám na rovinu. Těm ani neříkáme fanoušci, těm říkáme vandalové nebo chuligáni a na stadionu pro tyto lidi prostě místo není, ale pro fanoušky ano. My chceme jít cestou slušných fanoušků, nabídnout prostředí, nabídnout stadiony, nabídnout možnost, že ten fotbal tady bude, těm, kteří se chtějí rvát a ničit majetek, těm ustupovat nebudeme.

Proč se projekt výstavby stadionu ve Svinově pozastavil?

Petr Kajnar: To je jednoduché. Třeba svinovský stadion se zbrzdil na územním plánu, který měl být původně v březnu loňského roku, není dosud, a problém lze řešit někdy jakýmsi tlakem a zvýšenou pílí se starat o to, aby ta různá věc, jako je??? atd. proběhly co nejrychleji, ale jak říkám tři měsíce před volbami už nemůžete chtít po staré reprezentaci, aby činila zásadní kroky. To by nebylo ani slušné, ani k tomu nemá chuť, když přece trochu nosí nějakou čest v těle, aby navazovala třeba svými rozhodnutími příští zvolené zastupitelstvo.

Svinov v určité době vypadal, že je skutečně řešením, zbrzdil se, v téhle chvíli jsme si řekli, že už to nestihneme, to je ten hlavní důvod. To je v podstatě jediné hlavní řešení. Nakonec je to tak, že my jsme třeba před dvěma roky říkali může to být tam, takové jsou možnosti, ale dneska to, že se tahle možnost realizuje, je téměř jistota, protože ono už není žádné jiné řešení.

Aby Baník hrál v Ostravě, tak je to v téhle chvíli jediné řešení, které je časově schůdné, finančně schůdné, je realizovatelné a má životnost na dalších pět let. A mezitím lze připravit další variantu, na které se musí samozřejmě začít pracovat teď, jako se všemi těmi variantami a hledat jak konečnou podobu, tak zdroje v alternativách. My neustupujeme. Když se změnila reprezentace z 60, 70 % to zastupitelstvo, tak nakonec já mám zkušenost, že zastupitelstvo se racionálně rozhoduje pro optimální možnosti.

My neustupujeme od definitivního řešení nějakého velkého stadionu, ale v téhle chvíli to není časově stihnutelné, takže stejně musíme udělat Vítkovice, a když ty Vítkovice uděláme, tak nám to dává do jisté míry větší časový prostor, abychom zvážili všechny alternativy a našli prostor. Ale nevzdáváme se toho, akorát jsme získali časový prostor.

Já bych chtěl připomenout jednu věc, pane primátore, není vám líto jako Ostravákovi, že Ostrava, která nese jakési přízvisko, že Ostrava je město sportu, tak se stává městem, které nemá fotbalový stadion, nebo nemá důstojný sportovní stadion. Má jej Uherské Hradiště, Olomouc, Liberec, Jablonec, Ostrava nic. Přitom se vědělo léta, že Bazaly jsou stařičké, že sotva mohou vyhovovat tomu trendu, který tady je. Stalo se to, že se to už někdy dříve podcenilo, teď jste více méně v koutě a hledáte záchranu, aby ten fotbal neodešel, tady toto se prostě podcenilo….. Vysvětlete lidem, my jsme město sportu, ale stadion nemáme. Bazaly špatné, Vítkovice, když se podíváte, velmi špatné, Stánek pro fotbal prostě není.

Petr Kajnar: A to jsme v situaci, kdy nám Kalousek chce snížit změnou zákona o rozpočtovém určení daní i peníze, které dostáváme ze státního rozpočtu. Když to udělá, tak můžeme zapomenout i na Vítkovice. Co na to říct? Chápejte, město má omezený rozpočet, nějak s ním musí vyjít a my máme rating, který je nejlepší v České republice z hlediska hospodaření.

Splácíme první tři miliardy, někdy v roce 2013 splatíme obligace, které byly vydány v roce 2005, za ty se mimo jiné vybudovala Hrabová. Mi když stát dá miliardu a půl, tak ho postavím a nebudu se ohlížet vlevo vpravo. Ten stadion postavím ve Svinově, ať stojí 2 miliardy, 500 milionů přidáme. To je prostě taky otázka peněz.

A Ostrava zdroje získává vždycky hůř než zbytek republiky. Je to dáno historicky tím, že neuměla posílat reprezentaci do Prahy, stát nefunguje, takže rozděluje své zdroje, aby republika prosperovala jako celek co nejlépe. Nicméně funguje, co si kde který politik, co se dostane do vlády, urve. Takže Fakulta elektro, která už tady měla stát aspoň tři čtyři roky, se začíná stavět teprve teď z evropských peněz.

Je to otázka peněz, to je třeba vzít do úvahy. Říkáte Liberec, za rok a půl bude tady stadion, který bude špičkový pro třináct čtrnáct tisíc lidí, kolik má Liberec diváků? Uherské Hradiště? Míst?

Osm tisíc.

Pro osm tisíc diváků máme už slušný stadion ve Vítkovicích. Ostrava má handicap. Severní Čechy jsou na tom hůř, ale Ostrava má špatné životní prostředí, stát mluví pořád dokola, ještě jsem od něj neviděl na to korunu, aby nám přispěl na životní prostředí. Nemáme elektřinu, kdyby nebyla krize, stojíme dnes na nedostatku elektrické energie, to je velké štěstí, protože bychom mohli říkat, že další rozvoj je brzděn nedostatkem energie.

Město vyvíjí velké úsilí spolu s ČEZem, aby to napravilo, ale už dnes jsme v Hrabové brzděni. Tady chybí 300 MW el. energie, takže nejenom Hrabová, Přívoz, centrum města jsou dneska brzděni. Západní části, kde je vědeckotechnologický park, Globus má plynové agregáty, neskutečně jsme zatíženi starými historickými zátěžemi.

V okamžiku, kdy chcete něco postavit, tak musíte jít na zelenou louku. Tam samozřejmě vyskočí všichni Zelení a říkají, že stavíme na zelené louce. Kde jsou laguny, o kterých se mluví. Jediné, co se podařilo je Karolina, všechna čest. Všechno ostatní stojí, všechny haldy. Máme restrukturalizaci průmyslu, máme jednu z nejvyšších nezaměstnaností v republice, co stát pro to dělá?

Město muselo dát 600 milionů do Hrabové. Vlastních. Tak jsme si půjčili a dali jsme práci sedmi tisícům lidí. Ti na daních vrátí státu miliardu a půl ročně. Já jsem z toho neviděl korunu. A chodil jsem za ministry, jak tu byli z ODS, ČSSD. Dokud Ostrava nebude mít ve vládě tři ministry, můžeme si klást otázky, proč má Liberec nebo Praha důstojnější stadiony.

Když budu ve vládě, já to s někým tam vykšeftuju, ať mi pošle z ministerstva školství a sportu půl miliardy na stadion a já si seženu ještě z mezirezortu a tam něco vykšeftuju a postavím. To je jednoduché. To jsem ještě neskončil s vyjmenováním handicapu. Celé vysoké školství je orientováno na starý průmysl, který postupně odchází.

My jsme strčili sto mega do medicíny, aby tady byla. Teď se mluví o výzkumných univerzitách a když tady nedostaneme výzkumnou univerzitu, tak já vám řeknu, že se odstěhuju. To je prostě zásadní pro další rozvoj. V téhle chvíli to není region, který by raketově startoval nahoru, a plánoval si veselou budoucnost. My budeme rádi, když nebudeme mít nos pod vodou.