Již 20. května byla rozhodnutím ostravského zastupitelstva poskytnuta subjektu FC Vítkovice dotace 1,26 milionu korun. „A to v souladu s programem, na základě kterého byly projekty předloženy. Jednalo se o projekty Pravidelná celoroční činnost, Systematická podpora a výchova mládeže a Turnaj fotbalového klubu,“ řekla Deníku Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora pro školství a sport.

Akademii MFK Vítkovice byla 16. září poskytnuta mimořádná dotace ve výši 1,5 milionu korun. „Důvodem návrhu komise pro poskytnutí dotace je široká a neustále rostoucí členská základna, účast ve velkém počtu soutěží. Žadatel navíc disponuje kvalitními trenéry, dostatečným počtem udržovaných ploch a je přidruženým klubem k A-týmu mužů,“ dodala Andrea Hoffmannová.

Již dříve žádaly oba subjekty o dotaci až pětkrát vyšší, na tu však nedosáhly.