Jarkova výletní restaurace, postavená na počátku 30. let 20. století v úpatí Hulváckého kopce, poskytovala nejen občanům Nové Vsi odpočinkovou zónu s příjemným posezením, hudbou a tancem. Nechyběly zde projížďky na loďkách, zimní kluziště, kuželky ani kul

Zdroj: Archiv kronikáře a historika Kamila Rodana

Jednokolejná tramvajová trať s výhybkami pod Hulváckým kopcem a před mostem přes řeku Odru byla vedena po tehdejší Opavské ulici (dnes U Boříka). Původní linka z Přívozu do Moravské Ostravy a Vítkovic, budovaná od roku 1890, byla prodloužena nejprve do Ma

Jednokolejná tramvajová trať s výhybkami pod Hulváckým kopcem a před mostem přes řeku Odru byla vedena po tehdejší Opavské ulici (dnes U Boříka). Původní linka z Přívozu do Moravské Ostravy a Vítkovic, budovaná od roku 1890, byla prodloužena nejprve do Ma

Zdroj: Archiv kronikáře a historika Kamila Rodana

Práce na poli patřila odjakživa k tradičním zaměstnáním novoveských obyvatel. Na fotografii novoveské ženy při sklizni brambor. Uprostřed vzadu stojí paní Halusková.

Zdroj: Archiv kronikáře a historika Kamila Rodana

Dlouholetou tradici mateřské školy v Ostravě-Nové Vsi dokládá skupinová fotografie dětí, pořízená v závěru školního roku 1935/1936. Dívka uprostřed druhé řady s brýlemi a velkou bílou mašlí ve vlasech je Rita, dcera místního židovského podnikatele a výrob

Zdroj: Archiv kronikáře a historika Kamila Rodana

Monumentální budova Rothova hostince postavená v samém závěru 19. století na nároží dnešních ulic U Boříka (tehdy Říšská) a U Hrůbků (tehdy Svinovská) se díky vstřícnosti majitelů, prvotřídnímu vybavení a prostornému sálu stala sídlem novoveských spolků (

Zdroj: Archiv kronikáře a historika Kamila Rodana

Skupinová fotografie dětí novoveské mateřské školy, pořízená ve dvoře dnes již neexistující budovy v závěru školního roku 1953/1954. Společně s místními dětmi zapózovaly fotografům také ředitelka Podešvová (s bílým límečkem) a učitelka Gracová (v propínac

Zdroj: Archiv kronikáře a historika Kamila Rodana

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Koho z politické scény považujete za škůdce polistopadového vývoje?
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: Deník