Galerie: Karel Kovář alias Kovy

Karel Kovář alias Kovy. Karel Kovář alias Kovy. Karel Kovář v soutěži Star Dance. Karel Kovář alias Kovy. Karel Kovář alias Kovy na zahájení letošní ankety Dítě Česka. Karel Kovář alias Kovy. Karel Kovář, alias Kovy.