Galerie: Padelový turnaj v Ostravě, 17. 7. 2021

Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun (17. července 2021). Na snímku Zbyněk Irgl. Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Zleva Zbyněk Irgl, Jakub Janda, Kateřina Neumannová a Alan Zahrada. Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Na snímku Jakub Janda. Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Na snímku Kateřina Neumannová. Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Na snímku Kateřina Neumannová. Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Na snímku Kateřina Neumannová. Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Na snímku Kateřina Neumannová. Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Na snímku Aleš Neuwirth. Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Na snímku Alan Zahrada a Aleš Neuwirth. Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Na snímku Tomáš Ostarek. Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Na snímku ředitel akce Aleš Richter. Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Na snímku Tomáš Vrátný. Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Na snímku Michal Žáček. Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Na snímku Michal Žáček. Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021). Na snímku Alan Zahrada. Padelový turnaj osobností v Ostravě vynesl 151 tisíc korun. (17. července 2021).