Srážka tramvaje s autobusem v Ostravě.

Zdroj: Facebook.com

Srážka tramvaje a autobusu v Ostravě-Zábřehu.

Zdroj: Policie ČR

Zdroj: dpo.cz

Srážka tramvaje s autobusem v Ostravě.

Zdroj: Facebook.com

Srážka tramvaje s autobusem v Ostravě.

Zdroj: Facebook.com

Zdroj: dopravniinfo.cz

Srážka tramvaje s autobusem v Ostravě.

Zdroj: Facebook.com

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Muž za vrácení ukradených věcí požadoval 300 korun.
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: Policie ČR