S rozvojem obce se také rozvíjeli a rozrůstali dobrovolní hasiči. Život ve sboru byl plně zachován také v období válek a prošel všemi politickými i organizačními změnami ve společnosti.

V dnešní době tvoří členskou základnu 75 členů. Sbor pracuje také s mládeží a dorostem. Do zásahové jednotky je zapojeno celkem 25 členů. Jednotka sboru dobrovolných hasičů (SDH) je zařazena do kategorie JPO II, což je jednotka požární ochrany s územní působností a je předurčena pro zásahy mimo svoji obec. Doba výjezdu od ohlášení mimořádné události je pět minut.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE

V roce 2007 byla pro potřeby jednotky sboru zakoupena nová cisternová automobilová stříkačka Tatra Terrno. Toto vozidlo je využíváno jako prvosledové vozidlo pro většinu typů zásahů. Další technickou výbavu tvoří velkoobjemová cisterna (s osmi tisíci litry vody a osmi sty litry pěnidla) rovněž na podvozku Tatra, dále automobilový žebřík s dostupnou výškou třicet metrů, dopravní automobil Avia a užitkový vůz VW Transportér. Jednotka disponuje také dalším potřebným vybavením jako jsou ochranné obleky, dýchací přístroje, protichemické obleky, vyprošťovací zařízení, radiostanice, motorové pily, přenosné čerpadla a mnohými jinými prostředky pro hašení požárů, ale i technické zásahy. Průměrný počet zásahů u požárů, dopravních nehod, živelných pohrom a při dalších nejrůznějších technických zásazích je přibližně 190 ročně. Členové se v průběhu celého roku podrobují náročné odborné přípravě, fyzickým testům a zdravotním prohlídkám.

V činnosti dobrovolných hasičských sborů je velmi důležitá spolupráce s místní samosprávou. V Radvanicích je spolupráce s radnici dlouhodobě na velmi vysoké úrovni. Za trvalou podporu, kterou radnice věnuje dobrovolným hasičům, pomáhají členové sboru na oplátku zase samosprávě a obecnímu úřadu například při údržbě zeleně, správě a údržbě majetku, organizování kulturních a společenských akcí, preventivně výchovné činnosti a podobně.
Za svou činnost obdržel sbor dobrovolných hasičů řadu ocenění například Čestný prapor, Čestnou medaili Hasičského záchranného sboru České republiky a další. U příležitosti 110. výročí svého vzniku v roce 2006 si sbor nechal zhotovit svůj vlastní prapor, který je jedním z výrazných symbolů hasičského sboru v Radvanicích. Členové sboru se také zapojí do organizačního a pracovního týmu při průběhu mezinárodní hasičské olympiády – soutěže CTIF, která bude v Ostravě probíhat od 19. do 26. července.

PAVEL ŠEBESTA (Autorem je starosta sboru dobrovolných hasičů.)