V průběhu devatenáctého století docházelo velmi často k požárům. Lidé s nimi bojovali téměř holýma rukama. Proto vznikaly sbory dobrovolných hasičů. Tímto způsobem vznikl i spolek dobrovolných hasičů v Ostravě-Kunčičkách v dubnu roku 1899.

Za druhé světové války byla jeho činnost značně omezena a z dobrovolných hasičů byly zřízeny pohotovostní čety nesoucí název Luftschutze-Bereitschaft. Automobil Aero 150, který jim byl v roce 1951 přidělen, je nyní k vidění v hasičském muzeu. V sedmdesátých letech neměl sbor zásahovou jednotku a byla ohrožena jeho existence. Hrozilo, že bude úplně zrušen. K tomu naštěstí nedošlo a činnost jednotky nadále pokračovala se střídavými úspěchy a neúspěchy.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE.

V novodobé historii členové prokázali, že jsou schopni plnit i ty nejsložitější úkoly při záchraně lidských životů a majetku. Jednotka zasahovala například u požáru Technoplynu nebo bývalého obchodního domu Horník. V loňském roce zasahovali pětkrát při požárech, pomáhali odstraňovat spadlé stromy po větrných poryvech, odstraňovali převislý sníh a rampouchy ze střech. V letošním roce byli přítomni hašení rozsáhlého požáru ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde hořel sklad slámy a střecha. Nápomocní byli i v předchozích dnech, kdy náš kraj postihly povodně. Zasahovali tak při záplavách ve Fulneku a v Hodslavicích.

Sedm let trvá spolupráce kunčičských dobrovolných hasičů s hasiči z východoslovenské obce Kapiová, se kterými se pravidelně setkávají při soutěžích a významných kulturně společenských akcích. Účastní se i mnoha hasičských soutěží. Nejeden úspěch slaví samostatné družstvo žen, které vzniklo před dvěma lety. Podílejí se na kulturně společenském vyžití spoluobčanů. Každoročně pořádají hasičský bál, stavění a kácení máje, poutě, mikulášskou nadílku a řadu dalších akcí setkávajících se s příznivými ohlasy.

Oprava

Minulý týden jsme při představovánísboru dobrovolných hasičů z Vratimova mylně uvedli, žetechnické vybavení, kterým se může sbor chlubit, má díky finanční podpoře města Ostravy. Ve skutečnosti je město Vratimov samostatné a finanční prostředky na činnost zásahové jednotky vyčleňuje ze svého rozpočtu. Tímto se Vratimovským i čtenářům omlouváme.

TEREZA KRUMPHOLZOVÁ