První světová válka zasáhla i do činnosti sboru. Členové byli povoláni do boje, ze kterého se mnozí domů už nevrátili. Každým rokem na Bílou sobotu se pozůstalí shromažďovali u hasičského skladiště, kde za zvuků sirény a pěti minut ticha uctili jejich památku.

Před více než čtyřiceti lety prošla požární zbrojnice celkovou rekonstrukcí. Při demoličních pracích byla nalezena skříňka se zakládajícími listinami nové zbrojnice z roku 1926 a dobové mince. Polanští do ní umístili nové listiny a mince, ukryli ji na původní místo a zazdili.

Nejvíce prověřují polanecké dobrovolné hasiče živelní pohromy. Nejtěžší zkouškou byly pro sbor povodně v roce 1997, kdy pohroma zasáhla velkou část obce. Spoustu práce měli i s odstraňováním následků, které po sobě velká voda zanechala. Zasahovali také při letošní ničivé povodni na Novojičínsku a Polance. To vše absolvovali s automobily značky Liaz a Avia. Jejich vybavení je srovnatelné s tím, které mají k dispozici profesionálové.
Za svou dlouholetou aktivní práci byl sbor oceněn čestným praporem hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE.

Padesát let trvá spolupráce s dobrovolníky ze slovenské obce Zliechov. Společně překonali mnoho krizí včetně vzniku samostatného českého a slovenského státu v roce 1992.

Polanečtí dobrovolníci každoročně pořádají nejrůznější kulturní akce, mezi nimiž nechybí ani tradiční hasičský ples. Před sedmi lety obnovil svou činnost kroužek mladých hasičů.

Během oslav stodesátého výročí založení sboru byl polaneckým dobrovolníkům předán hasičský prapor z rukou starosty obce. Následně byl tento symbol vysvěcen v kostele svaté Anny.

TEREZA KRUMPHOLZOVÁ