Jejich činnost však nespočívá jen v pomoci potřebným. Organizují houbařské zájezdy, taneční zábavy, plesy, turnaje ve stolním tenisu či volejbalu. Cizí jim není ani práce s mládeží. Pro žáky základních škol pořádají akce spojené s ukázkami hasičské techniky. Oči malých školáků se rozzáří úžasem poté, co Petřkovičtí předvedou jeden ze svých obvyklých zásahů. Z rukou členů jednotky přebírají děti cenu za umístění ve známé soutěži Požární ochrana očima dětí.

Součástí sboru je samostatné družstvo mladých hasičů. Petřkovičtí každoročně pořádají pohárovou soutěž konanou tradičně v hornickém muzeu těsně po oslavě Dne horníků. Účastní se jí mladí hasiči i dospělí.

Před více než deseti lety byla na petřkovickém náměstí při slavnostní mši vysvěcena domovská vlajka sboru, se kterou se nyní účastní všech hasičských slavností v okolí.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE.

První zprávy o existenci petřkovického sboru jsou staré asi sto dvacet let. Tehdy byla založena dobrovolnická hasičská jednotka důlních lezců na dole Anselm. V roce 1975 zapálili dva mladíci dřevěnou sušicí věž, kterou již nebylo možno zachránit. O rok později byla zahájena stavba nové požární zbrojnice,jež byla dva roky nato dokončena.

Dnešním dnem čítá petřkovický sbor padesát tři členů, z nichž v jednotce je jich zařazeno patnáct. Zasahují nejen v samotných Petřkovicích, ale všude, kde je jejich pomoc potřeba. Nejvíce je zaměstnávají nejrůznější přírodní katastrofy jako povodně či větrné smrště.

V průměru zasahují desetkrát ročně. V letošním roce však musela jednotka vyjet k zásahu už dvanáctkrát. Svým vozidlem DA 12 Avia 31 jsou schopni vyjet k neštěstí do deseti minut od doby zavolání.

TEREZA KRUMPHOLZOVÁ