Sbor vznikl v roce 1932 jako speciální vodní družstvo Lašské hasičské župy Křenkovy číslo 33 v Přívoze. Prvním starostou se stal zakládající člen bratr Leopold Surga. Ke své činnosti využívali dobrovolníci Přívozu prostory loděnice na břehu Odry. Členové absolvovali speciální výcviky ve stavbě lávek i mostů a po celou dobu své činnosti poskytovali pomoc při povodních na celém území Ostravy.

Voda zatopila celou zbrojnici

Sbor dobrovolných hasičů z Ostravy-Přívozu stihl velmi nelehký osud. Při povodních v roce 1997 byla jejich hasičská zbrojnice natolik porušena, že musela být prodána a celá jednotka byla rozpuštěna. Přívozští pomáhali na mnoha místech Ostravy zoufalým lidem, které povodeň zasáhla. Když se vrátili na základnu, čekalo je otřesné zjištění. Veškerý majetek i osobní věci členů byly pod vodou. Voda sahala až do výše tří metrů. Zničeno bylo i veškeré vybavení jednotky.

I přes tyto problémy sbor dále pracoval s mládeží, prováděl požární preventivní kontroly, besedy s občany. Soutěžní družstvo Přívozských se zúčastňovalo soutěží v Ostravě a okolí.

Pro činnost mládeže dokonce zakoupili vozidlo Škoda 1203 a později Ford Transit. Ani to však nevedlo k udržení kolektivu mladých hasičů. Členové přestoupili do okolních sborů, a činnost petřkovické jednotky se tak utlumila.

Na své členy mohou být opravdu pyšní

V současné době má sbor třiadvacet členů. Pravidelně se scházejí a pořádají nejrůznější akce v rodinném domě jednoho ze svých členů. Vedle výborových a členských jednání se setkávají i při oslavách tradičního svátku Josefů nebo při smažení vaječiny.
Na své členy mohou být opravdu pyšní. Nejeden přívozský dobrovolník získal významné ocenění. V řadách členů jsou čtyři nositelé titulu Zasloužilý hasič. Za svou obětavou činnost při povodních v roce 1997 získali Josef Vavrač a Milan Maschek medaili za odvahu a statečnost. Medaili za záchranu toho nejcennějšího, tedy lidského života, získal Josef Dospiva.
Přívozský sbor získal v roce 1989 čestný prapor, který byl v roce 1997 ještě doplněn o stužku.


Přívozští mohou být na své členy opravdu hrdí. Řada členů získala významná ocenění za obětavou činnost při povodních či za záchranu lidského života.

Kozlův hasičský počin:

Píše se rok 1997. Českou republiku sužují povodně. Přívozská jednotka je povolána k evakuaci domova důchodců na Palackého ulici v Ostravě-Přívoze. Pod vodou jsou nejen názvy ulic, ale i dopravní značky. Členové jednotky jsou rozděleni do záchranných člunů jako lodivodi. Evakuace stařečků a stařenek musí proběhnout co nejrychleji. Přívozští dělají, co mohou, přesto jedna ze stařenek při nastupování do člunu zavrávorá a ve vteřině mizí v proudu kalné vody. Celou situaci vidí i jeden z hasičů. Neváhá a okamžitě vyskakuje ze člunu. Po chvíli se k radosti všech podaří vyděšenou babičku najít a dopravit ji zpět do člunu. Za tento čin byl Josef Dospiva vyznamenán cennou medailí za záchranu života. Z této záchranné akce vzešel i dlouhodobý přátelský vztah s profesionály z Tachovska. Takovýchto činů, při kterých byl zachráněn člověk, má jednotka bezpočet a ráda na ně vzpomíná.

TEREZA KRUMPHOLZOVÁ