Už v roce 1880 zakoupil baron Rothschild ruční čtyřkolovou stříkačku nejen pro své statky, ale i pro obce Hošťálkovice, Bobrovníky a Lhotku. Na doporučení tehdejšího zemského úřadu svolal starosta obce Antonín Schránek schůzi, které se zúčastnilo čtyřiačtyřicet hošťálkovických občanů. Ti se přihlásili za členy, tehdy ještě německého, dobrovolného hasičského sboru Hošťákovice.

Do činnosti sboru zasáhly obě světové války

V průběhu první světové války činnost sboru téměř utichla. V roce 1923 postavila obec hošťálkovickým dobrovolníkům hasičské skladiště s cvičištěm na místě, kde stávala papírna. O dva roky později přestoupil sbor ke svazu československého hasičstva a stal se oficiálně českým hasičským sborem.
I druhá světová válka zasáhla do činnosti hošťálkovických dobrovolníků. Byli podřízeni generálnímu velitelství protektorátní policie a v roce 1942 došlo k jejich vynětí ze služební povinnosti, tedy i totálního nasazení.

Tři roky nato, v roce 1945, byla svolána valná hromada, ustanovil se nový výbor, a činnost sboru se tak obnovila. Za nedlouho přibyla Hošťálkovickým posila - starší vůz Tatra upravený na hasičský zbrojní vůz.

Z hasičského skladiště nová zbrojnice

Hasičské skladiště, které od obce v roce 1923 získali, začali přestavovat na zbrojnici. Rekonstrukce se účastnili sami hasiči a na stavbě strávili tisíce hodin, někteří nosili vlastní materiál. Soustředili se na výcvik mladých hasičů, dorostenců i mužů. Všechna družstva se pak účastnila nejrůznějších požárních soutěží. V roce 1988 získali Hošťálkovičtí medaili za mimořádné zásluhy.

To, že ji nedostali nadarmo, dokazují zásahy, kterých se účastnili, jako například u požáru Technoplynu v Ostravě-Kunčicích v roce 1988. Následující rok pak zasahovali u rozsáhlého požáru skladu cukráren a pekáren v Ostravě, v roce 1993 pomáhali u lesního požáru v Šilheřovicích na Opavsku.
Podíleli se i na likvidaci škod, které napáchala povodeň před dvanácti lety.

V květnu roku 2001 oslavili sté výročí od svého založení. Při této příležitosti byl vysvěcen sborový prapor a byla slavnostně otevřena nová zbrojnice.

Dobrovolní hasiči z Hošťálkovic

Kozlův hasičský počin

„Před ohněm možná utečeš, ale před vodu jen s pomocí druhých.“ To je známá pravda, kterou potvrdí každý hasič. Přívalové deště, které sužovaly Moravu a Slezsko v roce 1997, zasáhly i obec Hošťálkovice. Místní sbor byl povolán k povodňové pohotovosti. Jednotka dostává pokyn evakuovat občany sousední obce Lhotky, kteří bydleli na dolním toku řeky Odry.

Hošťálkovičtí dobrovolníci byli ujištěni, že na místě je přichystána záchranná loď. Po příjezdu se jim však naskytne hrozný pohled - vyděšení občané, a místo záchranné lodi dětské kajaky. Jeden z obyvatelů Lhotky neváhal a zapůjčil dobrovolníkům svůj kajak, na kterém pak evakuovali všechny občany do bezpečí.
Deště pomalu ustávaly a zdálo se, že je po povodni. O den později se však znovu rozezněla siréna a Hošťálkovičtí museli opět do terénu. Odčerpávali vodu z Nové Vsi, kterou voda zcela zdevastovala.

Tak velká voda prověřila síly dobrovolných hasičů z Hošťálkovic, kteří zvládli akci zvanou Povodeň na jedničku!

TEREZA KRUMPHOLZOVÁ