Záznamy o sboru svinovských dobrovolných hasičů byly nalezeny v bytě učitele Josefa Míčka, který působil v dobách předmnichovské republiky. Jeho dům ke konci války vyhořel a s ním i veškeré zmínky o sboru. O jeho historii se tak dozvíte pouze z hasičské kroniky, kterou napsal a upravil Titus Krška, starosta tehdejší České ústřední hasičské jednoty. Existují také zápisy z výborových schůzí, které sepisují jednatelé sboru, především Alfons Kudělka.

Sbor, který vznikl v roce 1889, byl prvním obecním spolkem, který sloužil svinovským občanům. V prvních pěti letech činnosti sehráli členové sboru v sále tehdejšího fojtství čtyři divadelní hry vlasteneckého charakteru, nacvičovali národní tance, pořádali plesy a zahradní slavnosti. Přestože převážnou část členské základny tvořili a stále tvoří hlavně muži, mají Svinovští ve svém sboru místo i pro ženy-hasičky, které nejsou jen na okrasu, ale jsou rovnoprávnými členkami sboru. Vytvářejí rodinné zázemí a velkou zásluhu mají také na výchově mladé hasičské generace.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE.

Rok 1938– rok Mnichovské dohody zasáhl do pokojného života v obci Svinov. Z úst velitele hasičského výboru vyslechli Svinovští zprávu, že do jejich vedení budou nasazeni Němci. Nastala doba temna, ze které se nezachovaly žádné písemné záznamy o činnosti sboru.

Když se hasiči po skončení války přišli podívat do zbrojnice, čekal je otřesný pohled. Zbyla jen vytlučená okna, zničená výstroj, zrezavělá kamna a oči pro pláč. Síly svinovských dobrovolníků se tak soustředily na jediné– v co nejkratším čase opravit poničenou zbrojnici a pořídit si nový automobil. V roce 1949 jim bylo přiděleno auto značky AERO, kterému chyběla střecha. Za pomoci všech členů se jimvůz podařilo opravit a sloužilo jim třiadvacet let.

V roce 1987 obnovili družstvo mladých hasičů, které dosahuje výborných výsledků v hasičských soutěžích.

TEREZA KRUMPHOLZOVÁ