„V rámci oslav jsme se snažili veřejnosti ukázat činnost sboru po všech stránkách. Vedle tradičních akcí, jakými jsou například ples, jarní vaječina či ukázky zásahů, jsme uspořádali také výstavu ke 100 letům sboru v místním muzeu, slavnostní průjezd současných i historických hasičských vozidel Šenovem a samozřejmě také výroční valnou hromadu, která posléze pokračovala prohlídkou hasičské zbrojnice,“ uvedl starosta sboru David Polák.
Byl také napsán výroční almanach, který si mohou stáhnout návštěvníci našich webových stránek www.hasicisenov.estranky.cz.

Součástí sboru je výjezdová jednotka, která je zařazena do Integrovaného záchranného systému jako Jednotka požární ochrany kategorie III, s výjezdem do 10 minut.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE.

„V jednotce slouží v nepřetržitých směnách celkem 21 členů sboru a nejčastěji vyjíždějí k zásahům do 5 minut od vyhlášení poplachu pomocí speciálního svolávacího systému, na který jsou napojeny jejich mobilní telefony. V současné době již nevyjíždějí hasiči pouze k požárům, ale také k dopravním nehodám, k únikům nebezpečných látek, k likvidaci bodavého hmyzu, k následkům živelných pohrom a jiným technickým pomocím. Hasiči jsou speciálně proškolení v různých oblastech a během roku prodělávají soustavný výcvik,“ doplnil informace velitel jednotky Martin Tesař.

Důležitou složkou sboru je oddíl Mladých hasičů, který je určen pro děti od nejútlejšího věku až po 18 let. Zde se seznamují se základy hasičských dovedností na pravidelných pátečních schůzkách. Mimo jiné se účastní hasičských závodů, chodí na různé exkurze, výlety, soustředění a jezdí na letní tábory.

Sbor se také v neposlední řadě věnuje prevenci formou nejrůznějších akcí během celého roku, mezi které patří různé ukázky, den otevřených dveří, návštěvy škol a školky, Den chemie na hradě nebo Den dětí. Jak šenovští hasiči říkají: „Naším cílem je být vždy a co nejdříve tam, kde nás budete potřebovat! Samozřejmě bude ze všeho nejlepší, když se budeme potkávat pouze na posledně zmíněných akcích!“