První výstroj kupovali hasiči na splátky a někteří z jeho členů ručili firmě Stejskal vlastním majetkem. Do kasičky přispěl Václavovickým také hrabě Larisch-Mönnich, Zemská vláda v Opavě a hodnotný byl také dar císaře Františka Josefa I. k 55. výročí jeho vlády. Samotná obec hasičům nepřispěla, dokonce odmítala platit výjezdy k požárům.

První světová válka zasáhla sbor právě v době, kdy začínali s budováním hasičské zbrojnice. Stavba byla přerušena a veškerý majetek rozprodán. Celá budova včetně věže byla dokončena až v roce 1919.

Za 2. světové války pořídili Václavovičtí osobní vůz značky Tatra, který byl používán na tahání stříkačky. Měli za sebou desítky úspěšných zásahů nejen u požárů v obci, ale také v širokém okolí.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE.

Jednotka václavovických dobrovolníků patří k JPO V a spolu s členy sboru vyjíždí nejen k zásahům, ale také se pravidelně účastní odborných školení a cvičení.Svůj čas věnují i nejmladším členům, kteří se od roku 2001 účastní po delší přestávce hasičské soutěže PLAMEN. Hasiči působí mezi spoluobčany a školáky rovněž v propagaci protipožární prevence, pořádají každoročně plesy, jsou patrony u vítání nově narozených občánků v obci, pamatují na své starší členy při jejich životních jubileích a podobně. Minulý rok v dubnu byl slavnostně požehnán sborový prapor.

Kolektiv vedou dva mladí členové – starosta René Kuchař, který tuto funkci vykonává už od roku 2001, velitelem je od roku 2005 Jaromír Sliž, mladý člen z hasičské rodiny. Členy sboru jsou oba jeho rodiče i tři bratři, teď už i jejich manželky a děti.

Sbor má ve svých řadách i nositele titulu Zasloužilý hasič – Miladu a Františka Ptoškovy a také se k obci váže rodiště plk. JUDr. Miroslava Řepiského, který až do roku 1988 vykonával funkci předsedy Federálního výboru hasičů. Výsledky jeho práce by vydaly za několik životů, je váženou osobností mezi hasiči u nás i v zahraničí. V roce 2007 byl doktoru Řepinskému udělen nově založený řád – Záslužný řád českého hasičstva, a stal se tak jeho prvním nositelem.

TEREZA KRUMPHOLZOVÁ