Poprvé Novoveští zasahovali už v roce svého založení ve Svinově a ve Vítkovicích.O rok později měli premiéru na domácí půdě, kdy hasili domek paní Rozehnalové.

Činnost sboru byla narušena s příchodem první světové války. Třiadvacet členů odešlo do války a dva z nich se už domů nevrátili. Z hasičské zbrojnice byl v průběhu války zřízen lazaret se šesti lůžky. Po válce byla doplněna členská základna a postupně se jejími členkami staly také ženy.

Největší akcí bylo nasazení jednotky při likvidaci následků katastrofální povodně od 6. červencedo 24. srpna 1997. Za tuto namáhavou a obětavou práci byla řada hasičů, ale i místních občanů odměněna na výroční valné hromadě vyznamenáním a čestnými diplomy za nezištnou pomoc při povodni.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE.

Zásahová jednotka je zařazena doJPO III a účastní se likvidací mnoha požárů v rámci Ostravy i mimo ni. Po povodni v roce 1997 dostal hasičský sbor k dispozici dva nově repasované automobily CAS K25– Liaz 101 a DA 12 Avia 31. Sté výročí oslavili v roce 1996. Vyvrcholením oslav se stal první ročník soutěže Extraliga ČR v požárním útoku, která se uskutečnila před hasičskou zbrojnicí v Nové Vsi.

Jednotka byla vybavena kapesními svolávači – pagery a člunem Blesk. V průběhu roku 1997 byla pomocí hasičského záchranného sboru Ostrava, obecního úřadu Nová Ves a díky sponzorům provedena obnova hasičského areálu, který byl těžce postižen záplavami v roce 1997. V roce 1998 byla na budově zbrojnice nainstalována nová siréna systému CAS 100, která je ovládána dálkově z centra tísňového volání a dokáže reprodukovat i mluvené slovo. V současnosti byla jednotka, čítající 19 členů, dovybavena zásahovými obleky a obuví, novými svítilnami a dalšími technickými prostředky.

TEREZA KRUMPHOLZOVÁ