I přes finanční potíže se výbor rozhodl zakoupit motorovou stříkačku k likvidaci požárů. V roce 1935 se jí Bartovičtí dočkali, avšak bez dopravního prostředku. Při vzniku požáru bylo nutno nejdříve obstarat koně pro zápřah. Nebylo vzácností, že k zásahu museli členové sboru stříkačku sami dovézt, proto je třeba obdivovat tehdejší členy, s jakou obětavostí překonávali veškeré potíže a překážky.

S výcvikem mladých požárníků bylo započato v roce 1972. Za to, že se v organizaci nesetkávají s generačními problémy, musí její členové poděkovat zejména bratru Lumíru Kielarovi, který není bohužel již delší dobu mezi živými, ale jeho dlouholetá práce s mládeží přinesla své výsledky. Kolektiv mladých hasičů je od těch dob zásobárnou nových členů, kteří po dovršení osmnácti let posilují řady zásahové jednotky.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE.

Na výborové schůzi v roce 2000 se jednalo o generální opravě a přístavbě požární zbrojnice. V březnu následujícího roku tak začala rekonstrukce zbrojnice a přístavba garáže pro automobil Tatra.2. června byla budova požární zbrojnice předána do užívání. Slavnostní odhalení provedli starosta ÚMOb a velitel sboru bratr Rostislav Tomek.

Za zmínku určitě stojí i sportovní činnost bartovického sboru. Rok 2005 byl pro ně významným krokem vpřed. Budovala se speciální hasičská dráha, díky které mají dnes možnost kvalitní přípravy. Bez pomoci ÚMOb Radvanice a Bartovice a doktora Vojtěcha Mynáře, který na průběh stavby osobně dohlížel, by dráha dnes nestála. O rok později Vojtěch Mynář ještě sboru zajistil vozidlo Avia DA 12/A 31, které vlastními silami opravili a které jim slouží dodnes.

Letošní rok se konal sedmý ročník Moravskoslezské ligy (MSL) v požárním útoku mužů a žen a Bartovičtí se klání již poněkolikáté účastnili. V mužské kategorii mají hned tři soutěžní družstva. Největší úspěchy zaznamenali v posledních třech letech. V roce 2006 se bartovické ženy staly nositelkami bronzových medailí a muži z týmu A nositeli medailí stříbrných. O rok později slavilo družstvo žen zisk nejcennějšího kovu ve své kategorii. Štafetu úspěchů po nich převzali muži z týmu B a stali se vítězi MSL pro rok 2008.

TEREZA KRUMPHOLZOVÁ