Jednotka Heřmanických patří k JPO III – specializovaná protipovodňová jednotka a vyjíždí nejen k zásahům, ale také se účastní odborných školení a cvičení. Sbor má ve svých řadách také nositele titulu Zasloužilý hasič – pana Jana Kose, který nejenže pro sbor vychoval své dva syny, ale především se věnoval mládeži, ze kterých vyrostli nynější členové.

Sbor se v posledních pěti letech věnuje intenzivně mládeži a dětem nejen školního věku. Jako jediní v Ostravě měli přípravku mladých hasičů ve spolupráci s Mateřskou školou Požární a nyní spolupracují i s Mateřskou školou Chrustova, kde vedou pravidelné hasičské kroužky. S dětmi se každoročně účastní celoroční hry Plamen, kterou v loňském roce vyhráli a postoupili do krajského kola. Dlouhou dobu se také zabývají výchovou předškolních a školních dětí v oblasti požární ochrany. Z dětí, které absolvovaly jejich přednášky, se pak stávají dobrovolní a profesionální hasiči.

Kozlův hasičský počin: HLASUJTE ZDE.

Nejvýznamnějším projektem Heřmanických byla výstavba dětského dřevěného hřiště v roce 2006. Vše se podařilo díky vytrvalosti a nadšení pana Aleše Kose, hasičů, spoluobčanů z Heřmanic a sponzorů. Velkou částí se podíleli samotní občané Heřmanic sbírkou. Na samotné stavbě se podíleli i členové sboru– prováděli přípravu a betonování základů a dokončovací práce jako instalaci zábradlí nebo nátěr hotového hřiště. Hřiště bylo slavnostně dáno dětem k užívání při tradičním Dětském dnu pořádaném u hasičské zbrojnice.

Velkého úspěchu dosáhlo také nově fungující družstvo žen. To ve druhém roce svého působení dokázalo zvítězit na Okresním kole v požárním sportu a reprezentovat na krajském kole v Krnově. Tam se po napínavém průběhu závodu umístily v celkovém pořadí na 5. místě. Jejich dobrou formu v tomto roce podtrhlo celkové 4. místo v seriálu soutěží Moravskoslezského poháru v požárním útoku.

Do požárního sportu je zapojeno také soutěžní družstvo mužů, které se rovněž účastní Moravskoslezského poháru. Zatím se daří získávat cenná vítězství v soutěžích pořádaných okolními sbory. Družstvo se skládá převážně ze členů zásahové jednotky a v letošním roce bylo doplněno o nové členy z jiných organizací, kteří jistě pomohou zlepšit výsledky družstva Heřmanických.

TEREZA KRUMPHOLZOVÁ