Zdeněk Ležák patří k ohromným popularizátorům české a československé historie. Na jeho kontě je celá řada publikací, které se snaží především mladšímu publiku srozumitelnou a stravitelnou komiksovou formou zprostředkovat klíčové okamžiky, které formovaly naše dějiny i současnost.

„Už osm let se věnuji tvorbě komiksů, které mají sloužit jako doplněk výuky historie. Vlastně komiksovými knihami ta moje posedlost začala. Měl jsem potřebu udělat něco, co u nás není běžné, a považoval jsem to za potřebné. Abych to upřesnil: historický komiks byl u nás v roce 2014 něco spíš exotického. V podstatě šlo téměř výhradně o malonákladové překladovky. Prodejní úspěch naší Stopy legionáře to změnil a o historický komiks se začalo zajímat stále více nakladatelů. Mezi autory mi za těch sedm let vyrostla konkurence z nuly na desítky,“ vypráví Zdeněk Ležák.

„Hned 15 z mých autorských knížek jsou historické komiksy. Tyto knížky pak využívají učitelé ve školách a uplatňují se i v rodinách jako faktografická četba. Především mladý čtenář se jejich prostřednictvím snadno a v krátkém čase seznámí s tématem, ať už je to životopis TGM, Milady Horákové, Jana Žižky, nebo příběh Anthropoidu, Tří králů, vzniku Československa… Během jednoho dvou večerů se při četbě komiksu dozví ,vše podstatné‘. A funguje to,“ prozrazuje velmi plodný a úspěšný autor.

Brzy ve vaší škole?

Pro letošek však připravil trochu odlišný materiál, který jde v jeho snahách ještě dál. Projekt Whooshback má fungovat jako další stupeň usnadnění, jak se seznámit s historickou událostí. Jedná se o balíček kanastových karet, s nimiž si zahrajete celou plejádu známých karetních her. Podstatný rozdíl je v tom, že na kartách jsou motivy událostí a osobností probíraného historického období, a lze tak s nimi hrát i hry zcela původní a zprostředkovaně tak „prožívat“ danou historickou událost.

Jak zaujmout historií?

Zdeněk Ležák je autorem celé řady komiksů, které se snažil dětem přiblížit důležité postavy a události českých dějin.

„V první sadě, kterou jsem vydal na počátku tohoto roku, jsou ústředním motivem Československé legie v Rusku v období 1914 až 1920. Událostních karet je 76 a osobnostních 32, tedy celkem 108 karet. Všechny událostní karty je možné srovnat chronologicky do rozvětvené časové osy, takže vám pod rukama vznikne jakási rozsáhlá myšlenková mapa, na které máte historii legií v Rusku jako na dlani. Sada kromě karet obsahuje také příručku, v níž má každá karta popis, takže pokud čtete popisy kartu za kartou, opět chronologicky procházíte příběh legionářů,“ říká autor nevšední hry a výukového materiálu zároveň.

Ležák si přitom téma legií v Rusku nevybral náhodou. V roce 2014 a 2015 vydal dvě komiksové knížky Stopa legionáře a obě se staly ve své kategorii bestsellery. „Tehdy jsem se také seznámil s lidmi z Československé obce legionářské a začal s nimi spolupracovat. Takže první sada byla pro mě jakousi sázkou na osvědčené téma. V příštím školním roce chceme sadu společně nabídnout školám jako netradiční výukovou pomůcku a uspořádat soutěž pro školní děti. Cílem je dostat myšlenku sady Whooshback do prostředí základních a středních škol.“

Mimochodem součástí sady je kód, který slouží jako přístup k on-line verzi hry na www.whooshback.com. On-line verze je přitom pro školy zdarma, aniž by si musely fyzické balení hry kupovat.

Směr Amerika

Tím však příběh nekončí. Originální koncept hry chce hlavní tvůrce dál rozšiřovat, prohlubovat a postupně doplňovat o další příběhy. A Ležák se netají ani mezinárodními ambicemi.

„Nyní už mám připravené kresby pro druhou sadu na téma Československé legie ve Francii, Itálii a na Balkáně. Na její vydání si ale musím vydělat peníze. Do první sady a přípravy webu jsem investoval z našeho rodinného rozpočtu několik set tisíc korun, a to si opakovaně nemohu dovolit. U druhé sady chystám na podzim i crowdfundingovou kampaň.

Zároveň mám rozpracovaná témata dalších sad, jako Domácí odboj za protektorátu nebo Zahraniční odboj za druhé světové války. Také u nich už jednám s případnými partnery, aby mohly sady vzniknout. Vedle toho chystám sadu namířenou na zahraniční trh, konkrétně téma americké občanské války. I tuto sadu zamýšlím částečně financovat pomocí crowdfundingu.“

A Ležák nekončí ani se svou komiksovou tvorbou, v níž se hodlá věnovat také ještě ambicióznějším projektům než doposud. Momentálně chystá s větším týmem spolupracovníků komiks o válce v Jugoslávii, která bude v následujících měsících a letech „slavit“ hned několik velmi smutných třicátých výročí. A samozřejmě neopustí ani české dějiny.

„Bude výročí Anthropoidu a k tomu mám zase řadu relevantních autorských ,pomůcek‘,“ uzavírá Ležák, jehož tvorbu najdete na stránce whooshback.com.