„Probíral se hlavně osud mládeže. Ta je v současnosti důležitější a problematičtější než A – mužstvo. Bavíme se totiž o tři sta padesáti dětech. Ve srovnání s tím je otázka dvaceti hráčů prakticky jednoduchou záležitostí,“ prozradil generální manažer Poruby Petr Fabián. „V současné chvíli se pohybujeme ve dvou rovinách. Já mám za úkol osamostatnit s. r. o., které spravuje muže, od občanského sdružení, které má na starosti mládež. Získali jsme nyní čas na to, abychom sehnali strategického partnera, a podle mého názoru se jej podaří najít,“ řekl Fabián, který by v Porubě rád viděl druholigový hokej.

„Co se týče mládeže a s ní souvisejícího občanského sdružení - byl zvolen nový výkonný výbor. Ten bude mít také za úkol sehnat prostředky na financování mládeže,“ zmínil Fabián. „Zatím ale naštěstí ani v případě A – mužstva ani mládeže není nutno hovořit o nějakém konci. A já věřím, že se tak ani nestane,“ dodal optimisticky Fabián.

(jaz)