V neděli 24. října 2021 „pařil“ Dennis K. s kamarády na Stodolní ulici v Ostravě. Druhý den se při ranním návratu zastavili v Havířově v restauraci U Lenina. Později přišli další lidé. Mezi nimi i Sebastian P. (20 let), který měl již v sobě alkohol a omamné látky. Později se skupina domluvila na užití drogy. Na jejím zajištění se podílel Jan T. (37 let). Za dodávku inkasoval dva tisíce korun. Mělo jít o „speed“ obsahující minimálně pervitin.

Drogu určenou čtyřem lidem ve formě čaje připravoval Dennis K. Sám po napití konstatoval, že jde o silnou směs. To potvrdil i Jan T., jenž po usrknutí prohlásil, že je příliš koncentrovaná. Sebastian vzápětí celý zbývající obsah vypil. Po chvíli zkolaboval. Dennis K. přivolal záchranku. Mladík však i přes veškerou snahu lékařů zemřel v důsledku kombinované intoxikace směsí drog, konkrétně pervitinu, kokainu a extáze. Svou roli sehrál i alkohol.

Nečekal to

„Nevím, proč to celé vypil. Dobře ale věděl, co dělá. Měl zkušenosti s drogami. Nemohl jsem tomu nijak zabránit. Nečekal jsem, že to vypije na ex. Myslel jsem, že to jen ochutná,“ hájil se Dennis K.

Krajský soud v Ostravě mu vyměřil deset let vězení, Jan T. dostal třináct roků. Vrchní soud v Olomouci verdikt potvrdil.

Oba si podali dovolání k Nejvyššímu soudu. Dennis K. usiloval o zprošťující verdikt. Argumentoval mimo jiné tím, že pokud by Sebastian vypil předvídatelné množství drogy, tedy jednu čtvrtinu, nezemřel by.

Drogové riziko

Nejvyšší soud měl ale jiný názor. Mimo jiné uvedl: „Učiněná skutková zjištění soudů nižších stupňů nevzbuzují žádné pochybnosti o tom, že oba obvinění svým jednáním vědomě riskovali, že jimi zajištěná a připravená droga může jinému člověku po aplikaci přivodit smrt.“ Nejvyšší soud také konstatoval, že lidé užívající drogy si musí být vědomi nebezpečí úmrtí. „…pachatel zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, který dlouhodobě užívá drogy a je tedy znalý drogového prostředí, si musí být vědom toho, že za určitých okolností může být každá dávka drogy pro uživatele smrtelná. Každý prodejce drogy (a rovněž tak pachatel, který se podílí na její přípravě) tak zcela vědomě riskuje, že jím prodaná droga může jinému člověku po aplikaci přivodit smrt.“

Ucelený řetězec důkazů

Podle Nejvyššího soudu není pochyb o tom, co se U Lenina stalo, a jakou roli sehráli jednotliví účastníci.

„Nejvyšší soud na podkladě předložených rozsudků soudů nižších stupňů a spisového materiálu nemá pochyb o tom, že obviněný D. K. opatřil psychotropní látku, když převzal bílou krabičku s drogou od obviněného J. T., podle vlastního uvážení z ní odsypal do hrníčku s čajem, který po vlastním upití přenechal k užití dalším osobám, mimo jiné poškozenému, který vypil zbytek jeho obsahu,“ konstatoval Nejvyšší soud, který dovolání obou mužů odmítl.

„Nejvyšší soud považuje za nutné shrnout, že obvinění byli ze spáchání předmětné trestné činnosti usvědčeni na podkladě důkazů, které ve svém kontextu tvoří ucelený řetězec prokazující jejich vinu,“ konstatoval Nejvyšší soud.

Slzy a zoufalství

Průběh soudních procesů pozorně sledovala babička Dennise K, paní Ludmila. Jak již dříve Deníku v slzách řekla, dobře ví, že její vnuk porušil zákon. Je však přesvědčena, že za smrt mladíka není zodpovědný. „Nevyviňuji svého vnuka, neměl tam co dělat a už vůbec neměl zkoušet žádnou drogu,“ uvedla. Jak zdůraznila, sama je zásadně proti užívání drog a psychotropních látek. „Ani ve snu by mne nenapadlo, že jednou budu v pozici babičky, jejíž vnuk dostane kvůli drogám deset let vězení. Prosím nesuďte, protože nikdy nevíte, kdy se ve stejné pozici jako jsem teď já, neocitnete vy sami,“ vzkázala. Současně přidala doporučení: „Dávejte na své děti a vnoučata pozor. Nikdy nevíte, s kým se stýkají, co dělají a podnikají ve volném čase. Vnuk byl premiantem školy, měl maturovat, chystal se na vysokou školu,“ sdělila paní Ludmila.

Když předloni u ostravského krajského soudu slyšela verdikt nad vnukem, málem se zhroutila. „Tehdy pro mě zhaslo slunce. Uvědomuji si, kolik je mi let, jak moc jsem nemocná. A hlavně to, že se návratu svého vnuka z vězení už nemusím dožít. Jsem psychicky i fyzicky totálně na samém dně. Nevím, jestli se ještě dokážu z toho dna odrazit, je mi hrozně,“ řekla Deníku.