„V rámci festivalu se v rozmezí sedmi dnů uskuteční patnáct koncertů. Vedle dvou rezidenčních orchestrů – Janáčkovy filharmonie Ostrava a mezinárodního komorního orchestru Ostravská banda – vystoupí řada souborů a sólistů. Ráda bych jmenovala právě skladatele, z nichž mnozí napsali své opusy přímo pro Ostravské dny. Patří k nim Muhal Richard Abrams, Beat Furrer, Petr Kotík, Marián Lejava, Alvin Lucier, Phill Niblock, Kaija Saariaho, Miroslav Srnka a Christian Wolff,“ říká Renáta Spisarová, výkonná ředitelka Ostravského centra nové hudby. Podle jejích slov je koncept letošního festivalu zaměřen na hudbu posledních padesáti let, především na takovou, která stojí jak mimo konvenční hudební život, tak také mimo akademické prostředí.

„Právě milovníky soudobých experimentů bych chtěla upozornit na několik stěžejních produkcí, k nimž určitě bude patřit opera Mortona Feldmana Neither na libreto Samuela Becketta, dále hodinová klavírní skladba Rudolfa Komorouse nazvaná Wu nebo symfonické skladby Berna Aloise Zimmermanna a Galiny Ustvolskaye. Pozoruhodným by měl rovněž být houslový koncert od Gyorgye Ligetiho anebo klavírní koncert Johna Cage ve verzi pro dva sólisty a dva orchestry,“ dodává Renáta Spisarová.

Letos se v Ostravě představí dirigenti Rolland Kluttig, Petr Kotík a Peter Rundel a jako sólisté – violoncellista Charles Curtis, houslisté Conrad Harris a Hana Kotková, klavíristé Joseph Kubera a Daan Vandewall. „Vedle těchto mistrovských děl představí festival také novou generaci skladatelů, rezidenty - studenty Ostravských dnů 2007. Tentokrát bylo vybráno 36 studentů, kteří přijedou do Ostravy ze 14 zemí celého světa – od Brazílie a Makedonie po Nový Zéland. A jako v minulých letech bude největší zastoupení mladých skladatelů opět z USA a Velké Británie, oficiálním jazykem nových Ostravských dnů je angličtina,“ doplňuje Renáta Spisarová.

Výběr studentů byl proveden na základě zaslaných partitur. „Kurzovné pro účast na institutu činí 2200 eur. Pořadatel akce – občanské sdružení Ostravské centrum nové hudby zajistil zejména pro účastníky z České republiky a bývalého východního bloku stipendia a umožnil jim tak účast na pozoruhodné akci,“ říká za pořadatele Kristýna Zelinská. Součástí festivalu je řada společenských setkání, k nimž bude patřit také diskuse na téma Nová hudba v Praze 1959 až 1964 za účasti všech žijících aktérů těchto let.