Sbírání citer se už přes dvacet let věnuje zakladatel muzea Jan Folprecht (na snímku) z Ostravy. V unikátním muzeu, které je ojedinělé v rámci celé střední Evropy přibližuje návštěvníkům sbírku sto dvaceti nástrojů, citerové literatury a 6000 notových partitur historií dnes v Česku téměř zapomenutého hudebního nástroje.

Naši nejstarší spoluobčané přitom pamatují citeru jako plnohodnotný instrument, někdy přezdívaný „klavír chudých“. Jedním z prvních známých citeristů byl František Dvořák, otec světoznámého hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Výstava také nastiňuje pravděpodobné příčiny, proč citery u nás upadly v zapomenutí. Po rozpadu Rakouska-Uherska totiž Češi zavrhli citeru coby „rakušácký“ hudební nástroj, po druhé světové válce zase citery připomínaly sudetské Němce, a tím pádem i nacismus.

V současnosti je v Česku jen asi stovka hudebníků, kteří hru na citeru více či méně ovládají. Ostravské Citerárium se nachází na Masarykově náměstí v domě nad lékárnou, otevřeno je zde v pondělí od 9 do 13 hodin, v úterý od 13 do 16 hodin a ve středu od 13 do 17 hodin. Návštěvy mimo tyto termíny si mohou zájemci předem dohodnout.