Značný zájem o skulptury přitom projevují i školy či samotní občané. „Ozvala se paní, která by chtěla koupit jednu ze soch,“ potvrdila Lenka Gulašiová, mediální zástupkyně sympozia kovářů, na němž díla vznikla. „Studenti fotografie střední umělecké školy na Poděbradově dokonce měli focení výstavy andělů jako téma své práce, a i nějaké vysokoškolské práce by prý měly být na toto téma,“ dodala Lenka Gulašiová.

Kam poputují sochy, až výstava u domu kultury na konci října skončí, zatím není úplně jasné. „Měly by být součástí většího architektonického projektu,“ uvedla Gulašiová. Jedinou variantou, o které se zatím jedná, je zakomponování kovových plastik do projektu Farské zahrady u budovy sdružení Telepace v centru Ostravy.

V Domě kultury města Ostravy je umístěn také box, do nějž mohou návštěvníci výstavy vhodit anketní hlasovací lístek, která ze soch se jim líbí nejvíce. Pořadatelé výsledky ankety vyhodnotí na začátku listopadu. Zajímavostí je, že ani jedna ze soch nedostala pomyslnou zlatou medaili. Důvodem podle pořadatelů bylo těžké rozhodování o tom, která je nejlepší. Porotci ocenili práci uměleckých sochařů a kovářů z Česka, Slovenska a Ukrajiny dvěma druhými a dvěma třetími cenami a jedním čestným oceněním.

Kovové plastiky andělů vytvořili umělci účastnící se mezinárodního Sympozia prostorových forem 2007 s mottem Andělé jsou mezi námi, jež letos v první polovině září pořádala Soukromá střední umělecká škola AVE ART. Akce po čtyřiceti letech navázala na tradici pořádání Sympozia prostorových forem v Ostravě, poslední sympozium se konalo v roce 1969 a vzniklá díla byla vystavena v Komenského sadech.