Zatímco všichni, kteří dosud v Ostravě vystoupili, předčítali ze svých oblíbených dětských knih, Mistr svou pohádku O králi, kterému byla pořád zima deklamoval zpatra. Protože ji nikdo z přítomných neznal, není vyloučeno, že Jan Přeučil při vyprávění pohádkového příběhu tak trochu improvizoval.