Akce začala společenským večerem, na němž mimo jiné prodávaly zúčastněné organizace výrobky svých klientů. Zájemci zde mohli tyto výrobky nakupovat až do počátku ledna roku 2007. Neziskové organizace tak získaly nemalý finanční příspěvek na svou činnost. Součástí společenského večera byla rovněž aukce, v níž jednotlivé organizace dražily vždy jeden ze svých výrobků. Dražba vynesla organizacím dalších 9500 korun.

„Vzhledem k tomu, že se akce setkala s mimořádným zájmem veřejnosti, rozhodli jsme se v letošním roce akci zopakovat. Bude se konat v době od 27. listopadu do 4. ledna příštího roku. Na dnešním společenském večeru se představí šest regionálních neziskových organizací a Humanistické centrum Narovinu, které se mimo jiné zabývá tak zvanou adopcí na dálku. Za pozornost jistě stojí, že součástí Adventu plného andělů bude i výstava afrických fotografií Ester Starman, kterou připravilo právě Humanistické centrum Narovinu,“ říká za organizátory k dnešní akci Zuzana Tůmová.

O kulturní program a občerstvení se postarají převážně klienti jednotlivých neziskových organizací. Průvodcem večera bude moderátor Aleš Juchelka. Začátek dnešní akce je v 17.30 hodin.

Galerii Belstyl najdete na Sokolské třídě v Moravská Ostravé (naproti vozovně trolejbusů).