Vladimír Bunin pochází zmuzikantské rodiny. Narodil vroce 1945vMoskvě, je synem ruského skladatele a nositele státní ceny Vladimira Vasiljeviče Bunina. Hudební vzdělání získal vletech 1952až 1960na hudební škole vMoskvě. Svá studia zakončil na Státní moskevské konzervatoři P. I. Čajkovského vroce 1969závěrečnou zkouškou svyznamenáním.

Už jako student se zúčastnil mezinárodní klavírní soutěže vSofii, kde získal zlatou medaili a zvláštní cenu Orfeus za nejlepší interpretaci díla skladatele dvacátého století. Po mezinárodní soutěži začal svou rozsáhlou koncertní činnost, která ho vletech 1968až 1990zavedla také do mnoha zemí celého světa. Svelkým úspěchem účinkoval ve Velké Británii, Bulharsku, Mongolsku, Rumunsku, Singapuru, Srí Lance, Malajsii, Nepálu a vřadě dalšíchstátů.

Vedle koncertní činnosti se Vladimír Bunin už řadu let věnuje pedagogické práci. Vyučoval na dvou nejvýznamnějších a největších hudebních institucích bývalého Sovětského svazu. Po roce 1990, kdy padla „železná opona“, odstěhoval se Vladimír Bunin do Německa, kde žije ve Stuttgartu.

Nové koncertní možnosti ho provedly mnoha evropskými zeměmi a jejich velkoměsty, kde si získal velké sympatie publika a uznání odborné kritiky vNěmecku, Španělsku, Švýcarsku, Rakousku, Francii, Finsku, České republice, ale také vEgyptě čiUSA.

„Jsem rád, že Ostrava zažije koncert tak skvělého klavíristy, jakým je Vladimír Bunin. Nikdy jsme se zatím nesetkali osobně, ale slyšel jsem řadu jeho skvělých nahrávek, pozorně sleduji jeho uměleckou činnost, byť trochu zpovzdálí. Pamatuji se na jeho fenomenální výkon na chopinovské soutěži ve Varšavě, kde před lety zvítězil. Oceňuji jeho úžasnou techniku a cit, kterými interpretuje nejenom díla Chopina, ale Beethovena, Schumanna či Haydna. Právě na Schumanna vjeho provedení se moc těším,“ svěřil se nám profesor Rudolf Bernatík zFakulty umění Ostravské univerzity, též výborný klavírista a uznávaný pedagog. Vladimír Bunin se během svého pobytu setká koncem tohoto týdne ve výukové hodině sposluchači Fakulty umění Ostravské univerzity.

Ve výčtu Buninových aktivit nesmíme zapomenout ani na rok 1994, kdy absolvoval rozsáhlé turné po Japonsku. Jeho Liszt– cédéčko nahrané ve spolupráci sfirmou Hänssler bylo vroce 1998nominováno na prestižní cenu ClassicalAward. Jeho repertoár je velmi rozsáhlý– Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann, Franck, Liszt, Brahms, Grieg, Debussy, Ravel, Musorgskij, Čajkovskij. Ve své dramaturgii věnuje Vladimir Bunin také pozornost interpretaci ruských skladatelů dvacátého století jako jsou Mjaskovskij, Kabalevskij, Prokofjev a Stravinskij. Byl prvním interpretem klavírních děl například Rodiona Ščedrina, ale idalších autorů, snimiž se osobně poznal.

„Vprogramu sobotního koncertu zaznějí díla Beethovenova a Schumannova. Jak nám sdělila Klára Šafarčíková zagentury Pam Market, která vystoupení Vladimíra Bunina vOstravě pořádá, rozhodli se organizátoři koncertu předat finanční částku 50tisíc jako dar na opravu přívozského kostela.