Kniha zpracovávající osudy Agnes a dalších žen a mužů na Hlučínsku, kterým dějiny připravily nejedno trápení, vzbudily na nejen vtomto regionu obrovský zájem. Paperbackové vydání šlo mezi místními na dračku, a to doslova, takže se próze dostalo idruhého dotisku. Uměleckou výpovědí a drsnými reáliemi knihy byly zasaženy všechny generace čtenářů.

„Próza Evy Tvrdé je nesmírně čtivá a má obrovskou vypovídací hodnotu pro čtenáře. Hlučínsko se nachází nedaleko od Ostravy, a přestože Hlučíňané žijí tak blízko, dochází často znaší strany knepochopení skutečné nátury Prajzáka,“ vysvětluje šéfredaktorka vydavatelství Repronis Marcela Stehlíková důvod, proč si tento titul nakladatelství zvolilo do svého edičního plánu. Proto také nakladatelství vybavilo knihu souborem dobových fotografií zrodinných archivů manžela spisovatelky a starosty Hatě PavlaKotláře.

Že se hodlá velmi vážně ucházet onové istaré čtenáře, potvrdil Repronis ipevnou vazbou publikace, nápaditou obálkou a malým bonusem: povídkou, která vprvním vydání nebyla zařazena. „Povídka byla napsána později, měla jsem pocit, že ještě jeden příběh musím dopovědět,“ říká autorka Dědictví, která přiznává, že byla docela překvapena emocemi čtenářů, které jí sdělovali vdopisech, esemeskách a e-mailech skrze její webové stránky. Některé znich najde čtenář ina obalu právě vydanéprózy.

Další díl Dědictví zřejmě nebude

„Kniha lidi něčím přitahuje. Nevím, co to je, ale lidé vmých postavách poznávají skutečné lidi, se kterými jsem se nikdy nesetkala a onichž jsem ani nevěděla, že žili nebo žijí, a navíc příběhy oslovují ze stejného důvodu lidi iodjinud než zHlučínska. Ta kniha si žije svým vlastním životem, snímž už nemám nic společného,“ vysvětluje autorka.

Přes velice kladné ohlasy však Tvrdá zřejmě nevyslyší volání čtenářů pro pokračování Dědictví. „Odruhém dílu neuvažuji. Myslím, že mám teď před sebou hodně zajímavé práce, možná jednou, až dojde inspirace, se kDědictví vrátím,“ míní spisovatelka.

Chystají se Hravé příběhy

Dědictví zřejmě nebude poslední spoluprací Repronisu sludgeřovickou autorkou. Jak prozradila šéfredaktorka vydavatelství, už na jaře by se na knižních pultech měla objevit kniha krátkých próz snázvem Hravé příběhy. „Kniha je naprosto jiná než Dědictví, samotnou mě překvapilo, že příběhy navazují na prózu, kterou jsem vydala před deseti lety pod názvem Dálka, svěřuje se Tvrdá a dodává, že se právě nachází vzávěrečné fázi práce na rozsáhlejší próze. „Bude mít sDědictvím hodně společného. Zabývá se velmi složitým tématem, vněmž opět budou hrát roli národnosti, opavské Slezsko a dvacáté století.“