„Naše divadlo je od roku 2005členem organizace Opera Europa, která sdružuje 91divadel z29zemí Evropské unie imimo ni. Vúnoru loňského roku proběhl první ročník Evropských dnů opery, který byl věnován čtyřstému výročí právě tomuto uměleckému oboru. Hlavním cílem této akce bylo zejména přiblížit tento hudební žánr širšímu publiku, ale také oslovit obecenstvo nové a připomenout fakt, že opera je stále žijící a vyvíjející se forma umění,“ říká Pavla Březinová, tisková mluvčí Národního divadla moravskoslezského.

Jak bude vypadat program Evropských dnů opery vOstravě? Vpátek 15.února se od 18.30hodin uskuteční vDivadle Antonína Dvořáka slavnostní představení opery Richarda Strausse Ariadna na Naxu, která vznikla vkoprodukci soperním souborem zněméckého Karlsruhe. Oden později od 15hodin se ve stejném divadle uskuteční prezentace kulturně vzdělávacího projektu Kolotoč2008.

„Kdlouhodobým cílům Národního divadla moravskoslezského patří snaha zapojovat do kulturního dění různé sociální skupiny obyvatelstva, jak dokládají minulé istále probíhající projekty našeho divadla, na kterých se podíleli například členové příspěvkové organizace Čtyřlístek– centra pro osoby se zdravotním postižením (výstava výtvarných prací vGalerii Thálie vDivadle Antonína Dvořáka); žáci Múzické školy vOstravě– Mariánských Horách, kterými jsou tělesně izdravotně postižené děti a dospělí (opera Ngoa-É), dále pak mladí sportovci zabývající se bojovými uměními vietnamské národnosti (opera Kníže Igor), či členové občanského sdružení TJ Sport Moravia (opery Olympiáda/L´ Olimpiade, Manon Lescaut, Cosi fan tutte, balet Romeo a Julie, Othello, Spartakus), zpěváci zromského hudebně-dramatického studia NDM (opery Židovka, Etna, Kouzelná flétna, Bastien a Bastienka, Giovanna d´Arco, Rusalka),“ doplňuje Pavla Březinová.

Podle jejich slov má Projekt KOLOTOČ 2008tři hlavní cílové skupiny: děti, seniory a ty, kteří jsou nějakým způsobem „jiní" (příslušností knárodnostní menšině, tělesným postižením apod). Hlavní myšlenkou projektu je podpora vzájemného poznávání těchto komunit a umožnění jejich sblížení, pochopení a odbourávání častých pocitů samoty a izolace, scílem aktivního vyhledávání všech zajímavých skupin, jedinců inových talentů žijících nejenom vOstravě.