Tento rodák z Heřmanic prožil pozoruhodně rušný život. Po maturitě na přívozském gymnáziu byl totálně nasazen v Německu jako člen hasičské jednotky. Po únoru 1948 se kvůli odporu ke komunistům rozhodl pro emigraci a prošel několika utečeneckými tábory. Studoval pak moderní historii v německém Heidelbergu a kanadském Montrealu. Více než čtyřicet let pak žil v Kanadě jako významná a vážená osobnost.

Stal se poradcem několika politiků, podílel se na volební kampani pozdějšího premiéra Pierra Trudeaua; byl jmenován vládním úředníkem a podílel se na tvorbě kanadského imigračního zákona, který byl v té době nejliberálnější na světě. Později vedl výzkumný tým pro tvorbu kanadské encyklopedie.

Vedle stěžejního díla Mnichovský syndrom, které bylo jeho disertační prací, napsal řadu dalších skvělých knih. Jde ponejvíce o díla historická, například Ta ženská von Hohenlohe, So oder so, Emigranti, Politici bez moci, Strana světí prostředky a další. Celkem vydal po návratu z emigrace dvacet knih. Věnoval se publicistice, psal do novin zanícené polemiky.

Za své dílo obdržel čestný doktorát Univerzity Karlovy, který ale pro nesouhlas s korupcí v zemi vrátil. Byl také štědrým donátorem, s jeho finanční podporou vyšlo v Ostravě několik desítek knih. Loni na jaře se konala v Ostravském muzeu výstava s názvem Bořivoj Čelovský a jeho literární přátelé, podporoval také vydávání několika regionálních časopisů. Za jeho životní dílo mu byla udělena Cena města Ostravy.

S Bořivojem Čelovským odchází nejen vynikající historik a publicista, ale také ryzí vlastenec, který za celá léta v emigraci nikdy nezapomněl na svou zemi ani na své město.