Na diváky čeká vcirkusu Carini ukázka výcviku pravých berberských lvů, psů či show sindickými opičkami. Součástí programu je také magická show. Vystoupení pořádá cirkus každý všední den v17hodin. Vsobotu pak v15hodin a vneděli ve 14hodin.(ha)

V produkci cirkusu Carini nechyběla drezuralvů. Ovystoupení byl velký zájem, cirkus měl vyprodáno. Na památku se mohli návštěvníci cirkusu Carini vyfotit například sopicí.