„Předmětem bakalářské práce byl urbanistický a architektonický návrh dostavby Domu umění, který v současnosti slouží naší galerii . Současně s návrhem vlastního objektu dostavby galerie muselo být řešeno v rámci vymezeného území i parkování a parková úprava okolí,“ informovala mluvčí galerie Jana Šrubařová. Cílem návrhu bylo vybudování moderní evropské galerie pro XXI. století, která bude odpovídat charakteru a významu uměleckých sbírek, které řadí GVUO v celonárodním kontextu k těm nejdůležitějším a v krajském rámci ke zcela ojedinělým institucím.

Jádrem galerie měly podle zadání zůstat stálé expozice nejvýznamnějších sbírek, které spoluvytvářejí identitu GVUO. Návrh dostavby měl vytvořit také zázemí pro odborné činnosti se sbírkovým materiálem, zázemí pro samotné návštěvníky s možností získání rozšiřujících informací a v neposlední řadě odstranit všechny bariéry, které neumožňují přístup handicapovaným a starším spoluobčanům. Koncept uspořádání musel zohledňovat požadavky jednotlivých funkcí budovy, zejména na výstavní prostory – osvětlení s ohledem na vystavování exponátů, bezbariérovou přístupnost pro návštěvníky či podmínky pro uložení exponátů v depozitářích.
Výstava návrhů studentů je v GVUO přístupná od včerejška až do 27. září.

(zm)