Přehlídka Ostrava Art 2008by měla zviditelnit - podle slov Michaely Terčové, současné předsedkyně tohoto sdružení - co nejvíce ostravských výtvarníků, kteří jsou ale také pochopitelně sdruženi v jiných výtvarných spolcích. Během září se v moravskoslezské metropoli postupně zahajuje sedm výstav, každá v jiném prostředí, na nichž se představuje na osm desítek ostravských malířů, sochařů, grafiků, textilních výtvarníků, keramiků a dalších kumštýřů.

Spolupořadatelem akce je Ostravské muzeum, kde se 4. září uskutečnila první vernisáž s díly Daniela Balabána, Evy Damborské, Marka Sibinského, Vratislava Varmuži, Ondřeje Vorla a dalších autorů. Na přehlídce Ostrava Art 2008 participuje i Galerie G7, kde dnes v podvečer také od 17 hodin budou vystaveny práce Eduarda Halberštáta, Jiřího Holíka, Iva Chovance, Zbyňka Janáčka, Maria Kotrby, Ivany Kunové, Jiřího Moldříka, Pavla Nogy, Eduarda Ovčáčka a Jaroslava Ruska.

Galerie Mlejn spolupracuje též na rozsáhlé výstavě a od 11. září zde budou zájemci možnost spatřit díla Fanise Ainacidise, Dalibora Andrýska, Milana Cieslara, Antonína Gavlase, Karola Hercíka, Vladimíra Hubeňáka, Dominiky Michailidisové, Václava Návrata, Jiřího Neuwirta, Josefa Odrášky, Petra Rašky Radomíry Rosenfeldové, Josefa Růžičky, Jiřího Sibinského, Pavla Váchy a Zdeňka Vysloužila.

Výtvarné centrum Chagall, které též poskytlo prostor pro tuto akci, soustředí od 16. září ve svých prostorách na Repinově ulici v Ostravě výtvarné záležitosti například Václava Filandra, Martina Gabčana, Jeleny Jedličkové, Jarky Rybové, Karla Říhovského, Bedřicha Pěknici, Miroslava Kubátka a jiných autorů.

Galerie Kruh otevře výstavu 17. září s díly Aleny Foustkové, Karla Harudy, Thomase Laxe, Michaely Terčové, Jana Teislera, Ivana Titora a dalších.

Poslední vernisáž akce Ostrava Art 2008 čeká na milovníky výtvarného umění v Galerii Jáma 10, začíná 24. září v 17 hodin (jako všechny ostatní) a nabídne pohled na tvorbu Denisy Fialové, Aleše Hudečka, Františka Kowolowského, Petra Lysáčka, Hany Puchové a Jiřího Surůvky. Ale ještě předtím – 18. září- zahájí svou činnost nová výtvarná Galerie ZaMa, kde se představí pětice výtvarníků, jejichž jména naleznete, stejně jako jména všech vystavujících, na pozvánce k této akci, která by měla být k dispozici ve výše zmíněných výstavních prostorách.