Pro Českou televizi vyrobily zajímavý dokument Mr. A-Z Production a QQ Studio Ostrava. Na vzniku filmu se podílelo dvaadvacet fotografů, ale zejména Vladimír Mráz, Jan Kostera, Lubomír Chmelař, Antonín Genser, Pavel Kotala a další. Scénář, střih a režie jsou dílem Vladimíra Mráze.

Dokument můžete zhlédnout v rámci Večera na téma… Ostrava v proměnách času v neděli 5. října na ČT2 ve 20 hodin.

„Se záměrem vytvořit filmovou kroniku Ostravy vznikly v zimě roku 2004 první záběry pro zamýšlený dokument. Vladimír Mráz začal objevovat prostor kolem sebe viděný (zdánlivě) ve zkratce.

Neustále s sebou vozil fotoaparát a fotil především proměny světla v koloběhu dne nebo jiné detaily, na kterých si pro sebe objevoval ojedinělou metodu záznamu: dráhu slunce nad panoramatem města nebo nad industriální krajinou, stmívání, světlo putující po kalužích, stopy aut ujíždějících na napadaném sněhu, pohyb holubů,“ říká Jolanda Pilařová z Televizního studia Ostrava. Vladimír Mráz sám o svých tehdejších pocitech říká: „Byl jsem utahaný z plánovitého stylu života, hledal jsem nahodilost. A objevil jsem krásu všední banality.

Pochopil jsem, že kolem nás je mnoho neviděného.“ Pomalu se začala upřesňovat představa budoucího dokumentu, ve kterém samozřejmě nejde pouze o tyto kreativní detaily, ale o záznam více než tří let ze života města, které se proměňuje v architektonickém celku, v „nervním“ oběhu infrastruktury i v jednotlivostech životního stylu.

Přidávali se další fotografové, nakonec ostravskou dennodenní realitu zaznamenávalo dvaadvacet fotoaparátů na padesáti různých místech.

(bře)