Na programu jsou díla J. D. Heinichena, Gureckého a Tartiniho. Sólistou večera je italský hráč na barokní housle Riccardo Masahide Minasi.

„Collegium Marianum je hudební a taneční soubor zaměřený na interpretaci předromantické hudby a rekonstrukci barokních choreografií. Vznikl a působí při kulturní a vzdělávací instituci Collegium Marianum v Praze. Členy souboru jsou mladí čeští interpreti, kteří hrají na originály či kopie barokních nástrojů. Výsledkem intenzivní badatelské činnosti v českých i zahraničních archivech je řada novodobých premiér zapomenutých hudebních a tanečních památek střední Evropy 17. a 18. století. Kromě pravidelné koncertní činnosti soubor realizuje rozsáhlé projekty s významnými zahraničními sólisty, dirigenty a choreografy,“ říká za pořadatele Svatováclavského hudebního festivalu Igor Františák.

Soubor připravil řadu produkcí v autentickém prostředí českých barokních divadel a originálních scénických projektů ve francouzsko-české koprodukci. Collegium Marianum spolupracuje s Českou televizí a Českým rozhlasem.